Gå til hovedindhold

Om uddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen er et fuldtidsstudie, hvor du lærer at analysere biologisk materiale, fx blodprøver, celle- og vævsprøver, DNA og bakterier, samt hvordan analysesvarene kan bruges til diagnosticering, forebyggelse og behandling af sygdomme.

Du lærer at udføre forskellige typer af analyser, om teorien bag analyserne og om sammenhængen mellem analysesvar, sygdomsudvikling og menneskekroppens normalfunktion.

I løbet af uddannelsen får du både mulighed for at arbejde med eksperimenter og analyser med den nyeste laboratorieteknologi. Du får en uddannelse, som kombinerer natur-, sundheds- og samfundsvidenskabelige fag, og hvor avanceret teknisk udstyr og patientrettet arbejde går hånd i hånd.

Undervisningen veksler mellem eksperimenter i laboratoriet, holdundervisning og projektarbejde. 

Bioanalytikeruddannelsen er et afvekslende og personligt udfordrende studie og du vil møde medstuderende i alle aldre og med forskellige faglige og menneskelige baggrund. 

Studér i Næstved eller Kalundborg

Som bioanalytikerstuderende på Campus Næstved møder du også andre sundhedsfaglige uddannelser, blandt andet sygeplejerske-, fysioterapeut- og ergoterapeutstuderende. Det betyder, at der er gode muligheder for at arbejde på tværs af professionerne, hvilket du også vil opleve gennem dit studie. 

I Kalundborg bliver du en del af et helt nyt studiemiljø, hvor du på campus møder diplomingeniøruddannelserne i maskin- og bioteknologi, og hvor du studerer i helt nye laboratoriefaciliteter i et lille nært studiemiljø, hvor vi kender hinanden. 

Underviserne på bioanalytikeruddannelsen har alle en lang videregående uddannelse inden for det natur- og sundhedsvidenskabelige område. Flere af underviserne har en ph.d.-grad, så glæd dig til at blive udfordret på din faglige viden! 

”I gymnasiet lagde lærerne ofte meget af indholdet lige for næsen af os, men her på studiet skal vi ofte selv træffe beslutninger, designe forsøgene og gøre klar til dem. Du skal selv vælge den kop, du skal bruge. Men alt er gået uden gnidninger,”
Sofie Witthøft
Bioanalytikerstuderende