Gå til hovedindhold

Om ergoterapeutuddannelsen

Der vil være stor variation i din hverdag på studiet i ergoterapi

Uddannelsen er opdelt i 7 semestre på i alt 210 ECTS-point. Hvert semester har en varighed på ca. ½ år og udgør 30 ECTS-point.

I uddannelsen indgår i alt 28 ugers klinisk undervisning, fortrinsvis placeret på 4., 5. og 6. semester. Igennem hele uddannelsen er der fokus på kobling mellem teori og praksis.

Du vil opleve mange forskellige undervisningsformer: holdundervisning, forelæsninger, projektarbejde, virtuel undervisning, individuelle opgaver, studiebesøg på ergoterapeutiske arbejdspladser, mundtlig og skriftlig formidling, praktiske øvelser og aktivitetsfag.

I den første del af uddannelsen lægges der vægt på teori, som giver dig en grundlæggende viden om og indsigt i menneskets fysiske, psykiske og sociale udvikling. Senere er fokus på de specifikke ergoterapeutiske og mere generelle teorier og metoder i forbindelse med behandling, genoptræning og rehabilitering.

Det, jeg synes, er helt specielt ved at læse til ergoterapeut, er, at jeg skal fokusere på det enkelte individ. Ved at spørge ind til hverdagsliv, interesser og det, som netop denne person finder meningsfyldt, kan jeg som ergoterapeut planlægge tiltag, som passer til personens funktionsniveau, og som netop denne person motiveres af.
Studerende om valget af studie
Michelle Jensen, ergoterapeutstuderende

Hvad betyder ergoterapi

Ergoterapi tager udgangspunkt i dagligdagens aktiviteter. Det vil sige aktiviteter, vi alle udfører, fx at gøre sig selv klar om morgenen, at kunne passe sit arbejde eller at deltager i sociale begivender - aktiviteter, som alle tager for givet, indtil man ikke kan udføre dem af fysiske eller psykiske grunde. Det med udgangspunkt i konkrete aktiviteter, at ergoterapeuten træner med klienten.

ergoterapi, (af gr. ergon 'arbejde' og terapi), behandling, som gennem praktiske fysiske og intellektuelle aktiviteter hjælper det enkelte menneske til at fungere så godt som muligt i sine omgivelser såvel i hjemmet og i fritiden som på arbejdet (Den store danske encyklopædi).