Gå til hovedindhold

Om jordemoderuddannelsen

Jordemoderuddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse med høj grad af integration mellem teori og praksis. Det er en alsidig uddannelse, hvor du udfordres på alle dine kompetencer, både de praktiske, teoretiske og personlige.

Uddannelsen er opdelt i 7 semestre på i alt 210 ECTS-point. Hvert semester har en varighed på ca. ½ år og udgør 30 ECTS-point og indeholder såvel natur- og sundhedsvidenskabelige fag som humanistiske fag. 

Der lægges vægt på det tværfaglige samarbejde med andre faggrupper eksempelvis på sygehuset. Som jordemoder arbejder man tæt sammen med eksempelvis læger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og sundhedsplejersker. 

Teori og praktik

Undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning og klinisk (praktisk) undervisning, hvor begge indgår med 50 %. På uddannelsen lærer du et konkret håndværk samtidig med, at du fagligt og personligt udvikler dig og bliver i stand til at have med forskellige grupper af mennesker at gøre.

Den teoretiske undervisning på jordemoderuddannelsen understøtter de redskaber, som er nødvendige for at kunne udføre den praktiske del af jobbet.

Den kliniske undervisning foregår på sygehusenes svangre-, føde- og barselsafdelinger, i jordemodercentre samt på neonatal- og gynækologiske afdelinger. Som jordemoderstuderende indgår du i vagter alle ugens dage og på alle tider af døgnet.

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du få svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål til uddannelsen

Opbygning af uddannelsen

Praktikgaranti

På uddannelsen er du sikret en praktikplads gennem hele uddannelsen. Den kliniske (praktiske) undervisning foregår på sygehusenes svangre-, føde- og barselsafdelinger samt på neonatal- og gynækologiske afdelinger.