Gå til hovedindhold

Adgangskrav til meritpædagoguddannelsen

For at blive optaget som studerende på Meritpædagoguddannelsen, skal du have en af følgende eksamener/uddannelser:

Dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX)

Gymnasiale eksaminer fra Grønland, Færøerne samt Duborg-skolen og A. P. Møller Skolen.

Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF)

Den Pædagogiske Assistentuddannelse (PAU) eller Den Pædagogiske Grunduddannelse (PGU) begge med

  • Dansk på C-niveau
  • Samfundsfag på C-niveau
  • Engelsk på E-niveau

4 gymnasiale enkeltfag

  • Dansk på A-niveau
  • Engelsk på B-niveau
  • Samfundsfag på C-niveau
  • Et valgfrit fag på C-niveau

Social- og Sundhedsassistentuddannelsen (trin 2, hvis uddannelsen er fra før 2016) med

  • Dansk på C-niveau
  • Naturfag på C-niveau
  • Engelsk på D-niveau

Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Er du i tvivl om din eksamen er adgangsgivende, kan du læse mere her 

Andet adgangsgrundlag

Hvis du ikke opfylder de officielle adgangskrav, men har kvalifikationer der kan sidestilles med disse, kan du søge om optagelse med særlig tilladelse. Gennem en IKV får du en vurdering af din samlede viden, færdigheder og kompetencer. 

Derudover skal følgende krav også være opfyldt:

Du skal kunne dokumentere 5 års fuldtidsarbejde inden for det pædagogiske område, eller hvis man er fyldt 25 år på optagelsestidspunktet, 2 års fuldtidsarbejde inden for det pædagogiske område.

Til din ansøgning skal du vedlægge dokumentation for din erfaring og du kan udfylde en samtykkeerklæring. Du kan med fordel bruge disse: