Gå til hovedindhold

Adgangskrav til meritpædagoguddannelsen

For at blive optaget som studerende på pædagoguddannelsen med merit, skal du have en af følgende eksamener/uddannelser

  • Dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX) 

eller

  • Gymnasiale eksaminer fra Grønland, Færøerne samt Duborg-skolen og A. P. Møller Skolen.

eller

  • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF) 

eller

  • Den Pædagogiske Assistentuddannelse (PAU) eller Den Pædagogiske Grunduddannelse (PGU), begge med Dansk og Samfundsfag på C-niveau samt Engelsk på E-niveau

 eller

  • 4 gymnasiale enkeltfag: Dansk på A-niveau, Engelsk på B-niveau, Samfundsfag på C-niveau eller Kultur- og Samfundsfaggruppen og et valgfrit fag på C-niveau 

eller

  • Social- og Sundhedsassistentuddannelsen (trin 2) med Dansk på C-niveau, Naturfag på C-niveau og Engelsk på D-niveau

 eller

  • Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen.

Hvis du ikke opfylder ovenstående formelle adgangskrav, men har kvalifikationer der kan sidestilles med disse, kan du søge om optagelse med særlig tilladelse. Læs mere om Individuel Kompetencevurdering - IKV.

Derudover skal følgende krav også være opfyldt:

at du har 5 årsfuldtidsbeskæftigelse eller mere fra ansættelse i det pædagogiske område som pædagogmedhjælper, klubpædagog, dagplejer eller i pædagoglignende opgaver. De 5 år kan stykkes sammen fra ansættelser forskellige steder

Til din ansøgning skal du vedlægge en