Del

Campus Næstved

På Campus Næstved har vi samlet fire sundhedsfaglige uddannelser samt uddannelsen i offentlig administration og sundhedsadministrativ koordinator . Her kan du læse til bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske , administrationsbachelor og  sundhedsadministrativ koordinator 

På Campus Næstved finder du et levende studiemiljø med tæt kontakt til dine engagerede undervisere i gode fysiske rammer. Her vil du opleve vores kantine, som serverer sund mad, der smager, vores bibliotek hvor der altid er mulighed for råd og vejledning til dit studieprojekt og vores særligt indrettede skillslabs, som danner rammer om de praktiske dele af vores uddannelser.   

På gensyn på Campus Næstved.

Seneste nyt

Åbent Hus om uddannelsen til administrationsbachelor
4. august 2021
Overvejer du at uddanne dig til administrationsbachelor?
Så kig forbi og hør om dine muligheder og karriereveje ved Åbent Hus.
Kyssesyge og blodprøver en del af praktiktiden
For 27-årige Christian Lodal har vejen til bioanalytikerstudiet på Absalon i Næstved været brolagt med små positive bump, der i dag gør ham til en…
Sofie valgte blod frem for bakterier
Sofie er 22 år, læser til bioanalytiker og er godt og grundigt engageret i studiemiljøet. I begyndelsen var det mest bakterier, der optog hende,…

Tutorer

Campus Næstved har ansat nogle studerende fra de fire uddannelser i nogle timer hver uge som supplement til studievejledningen. Tutorerne vejleder blandt andet i forbindelse med etablering af studiegrupper, eksamensforløb, studiemæssige spørgsmål af forskellig karakter og meget mere. Tutorene har tavshedspligt i relation til personlige henvendelser.

Tutorerne deltager også i afvikling af informationsmøder og åbent hus-arrangementer, ligesom det også er tutorerne, der tager imod besøgende fra gymnasier.