Gå til hovedindhold

Den sociale diplomuddannelse Børn og unge

Den Sociale Diplomuddannelse på børne- og ungeområdet er for dig, der vil udvikle dine kompetencer inden for socialt arbejde med udsatte børn, unge og familier.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet medarbejdere, der arbejder med udsatte børn og unge – det vil sige kommunale myndighedsrådgivere, ledere, medarbejdere fra almenområdet (skole og dagtilbud) og medarbejdere på sociale tilbud med minimum fem pladser.

Det får du ud af uddannelsen

  • Du får opdateret viden om og erfaring med anvendelse af forskellige metoder i socialt arbejde i særlig relation til børn og unge. 
  • Du lærer at forbinde teori, videnskabelig analyse og refleksion med konkrete problemstillinger i socialfaglig praksis med børn og unge.
  • Du vil også lære at igangsætte udviklingsarbejde internt i din organisation og arbejde i et tværfagligt/tværsektorielt perspektiv samt at implementere forskellige evaluerings- og dokumentationsmetoder i det daglige arbejde og i udviklingsarbejde med børn og unge

Tilskuddet fra Socialstyrelsen betyder, at modulerne er gratis for den fastlagte målgruppe

Der ydes tilskud til hel uddannelse eller enkelte moduler

Tilskud til enkeltmoduler: 

 Alle moduler er tilvalgsmoduler under Den sociale diplomuddannelse.

Tilskud til den samlede uddannelse:

Tilskud gives kun til en hel uddannelse (6 moduler) såfremt, der er tale om kommuner, der tilrettelægger lokale hold. Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere

Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet. 

Der er fortsat pladser på alle moduler og det er muligt at få op til 80% tilskud via Den kommunale kompetencefond