Gå til hovedindhold

Valgmodul Seksuelle overgreb

Få styrket dine kompetencer til at arbejde med seksuelle overgreb på børn og krænkende adfærd over for børn.

På modulet vil du få viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde forebyggende, identificerende og håndterende i forhold til seksuelle overgreb på børn og deres senfølger.

Modulet stiller skarpt på den socialfaglige og juridiske håndtering af sager, hvor seksuelle krænkelser indgår. Herudover kommer modulet omkring temaer såsom seksuelle overgreb set og forstået i relation til familier med anden kulturel baggrund , handicapområdet, normal og krænkende seksualitet hos børn og unge, når børn krænker børn, den svære børnesamtale, børns perspektiver i relation til krænkelser og traume samt senfølger efter seksuelle overgreb.
Der inddrages samtidig perspektiver på støtte af børn og unge efter overgrebssagens forløb set i relation til forældresamvær, møder mellem krænker og offer mm. Herunder fokus på det fremadrettede arbejde, når der ikke falder dom.

Dette valgmodul på 10 ECTS er en del af Den sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul.

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb. - Læs mere her

Om modulet

Tablist controls

Der ydes tilskud til hel uddannelse eller enkelte moduler

Tilskud til den samlede uddannelse: Tilskud gives kun til en hel uddannelse (6 moduler) såfremt, der er tale om kommuner, der tilrettelægger lokale hold. Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere

Tilskud til enkeltmoduler: Se hvilke moduler, du kan få tilskud til her, som alle er tilvalgsmoduler under Den sociale diplomuddannelse. Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet.