Gå til hovedindhold

Formål

Formålet med Akademiuddannelsen i socialt arbejde er at kvalificere den studerende til at varetage funktioner i indsatsen for at forebygge og afhjælpe sociale problemer på grundlag af praksisnær faglig og metodisk viden. Det skal ske ved at give kompetencer til at anvende de mest centrale redskaber i socialt arbejde, viden om de teoretiske og metodiske perspektiver, de bygger på, og indsigt i den bredere baggrund, de kan ses i forhold til.

De studerende introduceres til de grundlæggende teorier og perspektiver, som ligger til grund for socialt arbejde i dag. De præsenteres for centrale metoder og modeller i socialt arbejde, som er inspireret af de forskellige teorier og perspektiver. Uddannelsen skal kunne indgå som et element i deltagernes videre karriere- og kompetenceudvikling. På den måde skal uddannelsen medvirke til at sikre kvalificeret arbejdskraft på det sociale område ved at bidrage til en løbende kompetenceudvikling af voksne, der udfører socialt arbejde i såvel offentlige som private organisationer.

Uddannelsen har desuden følgende mål for den studerende efter endt uddannelse:

Viden

  • har viden om socialpolitik og velfærdsstatens organisering samt kendskab til centralt anvendte teorier og metoder i socialt arbejde samt om relevante teorier, metoder og faglig viden fra disciplinerne psykologi, psykiatri og samfundsvidenskab
  • har grundlæggende forståelse af lovgivningens sammensætning, forskellige retslige dokumenters status og til den gældende lovgivning indenfor for socialt arbejde indenfor arbejdsmarked og beskæftigelse, udsatte grupper og udsatte familier, børn og unge

Færdigheder

  • kan analysere og vurdere praksisnære problemstillinger inden for det sociale område
  • kan beskrive og formidle sociale problemstillinger og behov i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde
  • kan beskrive og formidle foranstaltninger, tilbud og støttemuligheder til borgere med sociale problemer

Kompetencer

  • kan arbejde selvstændigt med social rådgivning og sagsbehandling til borgere med sociale problemer i mindre komplicerede sager og kan identificere mere komplicerede sager og videre-visitere dem til relevante samarbejdspartnere
  • kan indgå i fler- og tværfagligt samarbejde