Gå til hovedindhold

Akademiuddannelse Akademiuddannelse i beskæftigelse

Akademiuddannelsen i beskæftigelse giver dig viden om beskæftigelsesområdet, som gør dig i stand til, med afsæt i beskæftigelsesområdets regelgrundlag, at anvende centrale metoder og redskaber inden for motivation, vejledning, kommunikation, aktivering og jobsøgning, så du kan medvirke til løsning af beskæftigelsesmæssige indsatser.

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, som gerne vil uddannes og specialiseres inden for beskæftigelsesområdet.

Akademiuddannelsen i beskæftigelse kvalificerer dig til, på et fagligt og metodisk grundlag, at kunne analysere og vurdere praksisnære problemstillinger inden for beskæftigelsesområdet samt varetage funktioner på specialistniveau inden for særlige dele af beskæftigelsesindsatsen.

Uddannelsen skal bidrage til at udvikle din selvstændighed, samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse indenfor beskæftigelsesområdet.

Praktisk information

Det får du ud af uddannelsen

Du vil kunne,

  • håndtere udviklingen og nye initiativer inden for det beskæftigelsesmæssige område
  • indgå i professionelle samarbejder med borgere, virksomheder og andre interessenter inden for beskæftigelsesområdet
  • udvikle din egen praksis i samarbejde med ledere og kolleger.

Kontakt