Gå til hovedindhold

Akademiuddannelse Akademiuddannelse i beskæftigelse

Akademiuddannelsen i beskæftigelse giver dig viden om beskæftigelsesområdet, som gør dig i stand til, med afsæt i beskæftigelsesområdets regelgrundlag, at anvende centrale metoder og redskaber inden for motivation, vejledning, kommunikation, aktivering og jobsøgning, så du kan medvirke til løsning af beskæftigelsesmæssige indsatser.

Akademiuddannelsen i beskæftigelse kvalificerer dig til, på et fagligt og metodisk grundlag, at kunne analysere og vurdere praksisnære problemstillinger inden for beskæftigelsesområdet samt varetage funktioner på specialistniveau inden for særlige dele af beskæftigelsesindsatsen.

Uddannelsen skal bidrage til at udvikle din selvstændighed, samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse indenfor beskæftigelsesområdet.

Det får du ud af uddannelsen

Du vil kunne:

  • Håndtere udviklingen og nye initiativer inden for det beskæftigelsesmæssige område
  • Indgå i professionelle samarbejder med borgere, virksomheder og andre interessenter inden for beskæftigelsesområdet
  • Udvikle din egen praksis i samarbejde med ledere og kolleger.

Uddannelsens moduler og opbygning

Hvis du ønsker at tage en hel akademiuddannelse, skal du gennemføre:

  • 2 obligatoriske fagmoduler 
  • 3 valgfrie fagmoduler.
  • 1 afgangsprojekt

Hele akademiuddannelsen er på 60 ECTS point, men du kan også vælge kun at tage enkelte moduler. 

Læs mere om de enkelte moduler og tilmeld dig her

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, som gerne vil uddannes og specialiseres inden for beskæftigelsesområdet.

Praktisk information

Fleksible forløb

Drømmer du om at sammensætte din efteruddannelse så den matcher tværfagligheden i din arbejdsvirkelighed?

Et fleksibelt forløb giver dig mulighed for at sammensætte din efteruddannelse med et modulvalg, der ikke følger efteruddannelsernes almindelige opbygning.Læs mere her

Kontakt