Gå til hovedindhold

Valgmodul Akut sygepleje

Få styrket dine kompetencer i forhold til akut sygepleje enten som tidlig indsats i borgerens nærmiljø eller på et hospitalsafsnit.

Kompetencer i forhold til akutfunktion er relevant for alle sundhedsprofessionelle såvel i kommunalt regi som på forskellige hospitalsafsnit.

Den kommunale akutindsats skal følge nye krav og anbefalinger for at følge op på sygehusets behandling og pleje og være med til at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser. De sundhedsprofessionelle på hospitalsafsnit skal kunne håndtere komplekse patientforløb og være handlingsparat i akutte situationer.

Gennem modulet, vil du udvikle instrumentelle og kommunikative færdigheder, der sikrer høj kvalitet og patientsikkerhed, når du varetager akutfunktioner, hvad enten det er i hjemmesygeplejen eller på hospitalsafsnit. Derudover vil du få nyeste viden om og metoder til at håndtere akutte situationer tæt på borgeren i forbindelse med indlæggelse eller i eget hjem.

Dette valgmodul på 5 ECTS indgår i retningen Borgernær sundhed, som er en del af Den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul.

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb. - Læs mere her

Om modulet

Læs mere om modulet med fokus på den medicinske sygeplejerskes praksis

Læs mere om modulet med fokus på akut sygepleje til respiratorisk udfordrede patienter i et tværprofessionelt perspektiv

Tablist controls