Gå til hovedindhold

Obligatorisk retningsmodul Forandrings- og læreprocesser

Modulet er for dig der ønsker at styrke dine personlige og faglige kompetencer til at varetage pædagogiske og udviklingsorienterede funktioner i relation til sundhedsformidling og klinisk uddannelse inden for den sundhedsfaglige praksis du til hverdag er en del af. Det får du mulighed for på dette modul som har fokus på sundhedsformidling til patienter og borgere, samt vejledning og undervisning rettet mod studerende og personale i sundhedssektoren.

Modulet er desuden obligatorisk for dig der ønsker at gennemføre en fuld diplomuddannelse inden for uddannelsesretningen Sundhedsformidling og klinisk uddannelse.

Som sundhedsprofessionel i sundhedsvæsenet opleves en stadig større grad af dynamik og kompleksitet i de forandrings-og læreprocesser som patienter, borgere og uddannelsessøgende gennemlever i forbindelse med pædagogiske tiltag inden for både sundhedsformidling og klinisk uddannelse og sundhedsfremme og forebyggelse. På modulet opnår du en specialistforståelse og får styrket dine kompetencer til at arbejde med såvel samfundsmæssige, sociale som psykosociale dynamikker, der er drivkraften i eller blokeringen for det enkelte menneskes læring og forandring. Endvidere arbejdes der med forskellige læreprocesser og vidensformer samt forholdet mellem teoretisk og praktisk handlekompetencer.

Dette obligatoriske modul på 10 ECTS indgår i retningen Sundhedsformidling og klinisk uddannelse, som er en del af Den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul.

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb. - Læs mere her

Om modulet

Tablist controls