Gå til hovedindhold

Valgmodul Proteinoprensning

Modulet Proteinoprensning består af en teoretisk del, hvor teorien bag de anvendte metoder gennemgås, og en praktisk del, hvor et bestemt protein oprenses ved hjælp af metoderne. Dette giver den studerende viden og kompetencer, de kan tage direkte med ud på deres arbejdsplads i den bioteknologiske branche.

De anvendte metoder omfatter fraktionering af cellebestanddele ved centrifugering og proteinfraktionering ved hjælp af fældning, ionbytningskromatografi og gelfiltreringskromatografi.

Endvidere vil deltagerne komme til at udføre fotometriske bestemmelser af proteinindhold og enzymaktiviteter. Renheden af det oprensede protein og dets molvægt bestemmes ved hjælp af gelelektroforese.

Efter endt modul vil den studerende have tilegnet sig viden og kompetencer til at håndtere og anvende kvantitative bestemmelser af proteinindhold og enzym- aktivitet samt selvstændigt planlægge og gennemføre en sekvens af proteinoprensningsoperationer og kvantificeringsmetoder.

Om modulet

Tablist controls