Gå til hovedindhold

Diplomuddannelse Diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi

Diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi er for dig, der gerne vil have ny viden om de metoder og den praksis, som benyttes inden for produktion og fermentering af fx lægemiddel, enzymer og anden bioteknologiske produkter, herunder kendskab til de systemer og apparater, der anvendes i procesindustrien.

Uddannelsens moduler og opbygning

Hvis du ønsker at tage en hel diplomuddannelse, skal du gennemføre:

  • Tre obligatoriske moduler (i alt 15 ECTS)
  • Valgfrie moduler (i alt 30 ECTS) heraf kan 15 ECTS vælges uden for fagområdet, fx. kan du vælge fag inden for ledelse og projektledelse
  • Et afgangsprojekt (15 ECTS)

Hele diplomuddannelsen er på 60 ECTS point, men du kan også vælge kun at tage enkelte moduler. Din diplomuddannelse skal være afsluttet senest 6 år efter, den er påbegyndt. 

Læs mere om de enkelte moduler og tilmeld dig her

Det får du ud af uddannelsen

Ved at tage uddannelse på diplomniveau løfter du din eksisterende viden og kvalificerer dig til at løse nye opgaver på et højt fagligt niveau.

  • Du lærer at kombinere viden om mikrobiologi og biokemi med teknologisk indsigt.
  • Du opnår  færdigheder i at analysere kemiske, bioteknologiske og procesteknologiske problemstillinger og komme med løsningsforslag. Du får også indsigt i eksperimentelt arbejde. Uddannelsen giver dig forudsætninger for at varetage opgaver med udvikling, kvalitetsstyring og optimering i procesindustrien.
  • Du udvikler din procesforståelse og kan være med, når virksomheden skal udvikle, kvalitetssikre og optimere procesanlæg til fremstilling af aktive biologiske ingredienser.
  • Du får indblik i kvalitetsstyring og i analysemetoder inden for forskning og udvikling.

 

Praktisk information

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til driftsoperatører, laboranter, laboratorie-, levnedsmiddel- og mejeriteknikere, bioanalytikere og ingeniører. Det kan være kemiingeniører, der vil opdatere deres viden, eller andre ingeniører, som har brug for viden på procesområdet. Desuden til biologer, som ønsker en mere teknisk profil.

Fleksible forløb

Drømmer du om at sammensætte din efteruddannelse så den matcher tværfagligheden i din arbejdsvirkelighed?

Et fleksibelt forløb giver dig mulighed for at sammensætte din efteruddannelse med et modulvalg, der ikke følger efteruddannelsernes almindelige opbygning.Læs mere her

Kontakt en konsulent

Jesper Stensbo Knudsen (jesk)

Uddannelsesleder
Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi
Kalundborg