Gå til hovedindhold

Valgmodul Sciencepædagogiske lege- og læringsmiljøer

Lær, hvordan du planlægger og gennemfører sciencepædagogiske aktiviteter, hvor du med udgangspunkt i børnenes perspektiv får redskaber til arbejde didaktisk med tilrettelæggelsen af lege- og læringsmiljøer.
Du vil samtidig udvikle kompetencer indenfor sciencepædagogik hvor naturen, naturfænomener og naturfaglige begreber er omdrejningspunktet.

Dette valgmodul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen almen pædagogik på  Den pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul.

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb. - Læs mere her

På dette modul lærer du at tilrettelægge et pædagogisk læringsmiljø med afsæt i børns perspektiv, børns spørgsmål og aktive deltagelse i en fælles undersøgende praksis. Du får desuden en stor indsigt i din egen rolle og en større sikkerhed og forudsætninger for at kunne igangsætte sciencepædagogiske aktiviteter og forløb.
Du lærer også at anvende analytiske og kritiske tilgange til forskning og pædagogisk udviklingsarbejde i relation til udvikling af en sciencepædagogisk praksis. Gennem modulet får du et omfattende kendskab til et bredt spektrum af sciencepædagogiske tilgange i hverdagen.

Om modulet

Tablist controls