Gå til hovedindhold

Valgmodul Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til borgere med demens

Viden om demenssygdomme

Dette er modul 1 i uddannelsen til demensvejleder. Modulet kan tages uafhængigt som en del af en fuld diplomuddannelse, eller i sammenhæng med de andre 2 moduler på uddannelsen. 

Valgmodulet er på 5 ECTS er en del af Den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul.

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb. - Læs mere her

Din intervention kan spille en afgørende rolle ved opsporing og opfølgning af demens. Men din intervention kan måske ikke altid stå alene? På dette modul får du styrket dine kompetencer i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde om indsatser til borgere med demens.

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering er begreber, der er kommet på dagsordenen, også når det gælder indsatser for borgere med demens. Hos Professionshøjskolen Absalon udbyder vi demensvejleder uddannelsen, som er en sammensat uddannelse af tre diplommoduler. Dette modul vil give dig et opdateret og aktuelt bud på, hvordan begreberne sundhedsfremme- og forebyggelse  skal forstås i relation til borgere med demens.

Området er i rivende udvikling, hvor diskussionen ikke længere handler om, hvorvidt det er relevant at tale om begreberne sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering i relation til demens. Diskussionen handler nu om, hvad begreberne rent faktisk er i relation til demens, og hvordan vi styrker udviklingen af en vidensbaseret praksis med borgeren i centrum.

Antallet af mennesker med en demensdiagnose er stødt stigende, hvilket stiller krav til at sundhedsprofessionelle kvalificeres og kontinuerligt opkvalificeres til at kunne tilbyde borgere med demens og deres pårørende den bedst mulige indsats. Du vil således få viden om betydningen af, og metoder til at kunne arbejde tværprofessionelt og tværsektorielt omkring borgere med demens, med henblik på at bidrage til en fælles indsats om sikring af borgerens livskvalitet.

 

Jeg synes allerede nu, at man kan mærke, at vi deltager på demensvejlederuddannelsen. Opgaverne omkring borgere med demens løses allerede nemmere, så på den måde har vi allerede fået meget ud af det.

Jenny May Hermansen
Social og sundhedsassistent i Lolland Kommune
Tablist controls

Kontakt vedrørende fagligt indhold