Gå til hovedindhold

Valgmodul Teknologiforståelse og digitale kompetencer

Modulet udbydes og gennemføres i et samarbejde mellem professionshøjskolerne Absalon og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Du vil derfor møde undervisere fra både Absalon og UCL på dette særligt tilrettelagte modul.

Dette modul retter sig mod elevernes digitale kompetencer og omhandler derfor kompetenceområder som digital myndiggørelse, design, teknologisk handleevne og computationel tankegang.

Modulet retter sig derfor både mod konkrete kompetencer indenfor teknologiforståelser, men også generelt mod arbejdet med elevernes digitale kompetencer fx i forbindelse med digital fabrikation

Modulets tilrettelæggelse
• Blended forløb med 3-4 gange fremmøde; 1-2 dage på campus i Slagelse og 1-2 dage i Odense i fablab/makerspace. Resterende undervisning er synkron og asynkron
• Hvor man skal indgå i et forpligtende samarbejde i studiegrupper
• Der vil være studieaktiviteter før, under og efter undervisningen

Blended learning refererer til en undervisningsmetode, der kombinerer traditionelle undervisningsmetoder med digitale læringsressourcer og online aktiviteter. Det er en blanding af face-to-face undervisning og e-læring, og det sigter mod at udnytte fordelene ved begge tilgange.

Om modulet

Tablist controls