Gå til hovedindhold

Valgmodul Udvikling i klinisk praksis – identificering af udviklingsbehov

Modulet er for dig der som sundhedsprofessionel, ønsker at erhverve dig kompetencer i forhold til at kunne afdække udviklingsbehov relateret til en udvalgt gruppes specifikke sundhedsproblemer

Væsentlig elementer for at identificere udviklingsbehov er et styrket grundlag for at vurdere såvel kendte som nye metoder i pleje og behandling. Derfor arbejdes der på dette modul med viden om udviklings- og forskningsresultaters betydning og anvendelse i udvikling af klinisk praksis.

Læs mere om modulet med fokus på den psykiatriske borger med diabetes

Tablist controls