Gå til hovedindhold

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen, der er modulopbygget, er på i alt 60 ECTS-point og gennemføres på et niveau svarende til niveauet på de mellemlange videregående uddannelser. 

Du vælger selv, om du vil gennemføre uddannelsen på fuldtid eller på deltid.

Uddannelsen er opdelt i uddannelsesretninger, men kan også gennemføres uden valg af uddannelsesretning.

Uddannelsen består af 2 obligatoriske moduler på i alt 15 ECTS-point, som konstituerer uddannelsen, et antal valgfrie moduler på 5 eller 10 ECTS-point samt et afgangsprojekt på 15 ECTS-point, der afslutter uddannelsen. Uddannelsen er opdelt i uddannelsesretninger, men kan også gennemføres uden valg af uddannelsesretning.

For at opnå Den sundhedsfaglige diplomuddannelse med et bestemt retning skal det retningsbestemte obligatoriske modul gennemføres samt yderligere 10 ECTS-point ligge inden for samme retning. Derudover skal afgangsprojektet afspejle uddannelsens valgte retning.

Du har også mulighed for at vælge moduler fra andre diplomområder end det sundhedsfaglige område - dog højest 10-ECTS points af en samlet diplomuddannelse med en valgt uddannelsesretning og 15 ECTS-points hvis ikke du vælger en retning.

 

Et enkelt modul

Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

Uddannelsesretninger - Se de enkelte moduler under uddannelsesretningen

Studieaktivitet og tilrettelæggelse

Undervisningen tilrettelægges med 1 eller 2 undervisningsdage pr. uge. Vi forventer at du er studieaktiv, i forhold til forberedelse, litteraturlæsning og udarbejdelse af skriftlige opgaver m.m.

Hvor meget du får fri til dit uddannelsesforløb, er et anliggende mellem dig og din arbejdsplads.

Fleksibel diplomuddannelse

Ønsker du at sammensætte en diplomuddannelse, som går på tværs af flere fagligheder?  Med en fleksible diplom kan du sammensætte din diplomuddannelse med moduler fra forskellige diplomuddannelser, 

Det er et krav, at der er en faglig rød tråd i sammensætningen af din fleksible diplom, og derfor skal halvdelen af uddannelsen, svarende til 30 ECTS, bestå af diplommoduler fra samme fagområde..

Din personlige uddannelsesplan

For at sikre at sammensætningen af din fleksible diplom uddannelse opfylder de formelle krav, udarbejdes en personlig uddannelsesplan i samarbejde med Absalon.

Du kan kontakte Absalons vejleder her: evu-vejledning@pha.dk
Læs mere her