Gå til hovedindhold

Kurser Søg tilskud og tag gratis på kursus i dit undervisningsfag

Med tilskud fra Novo Nordisk Fondens efteruddannelsespulje kan din skole få fuld dækning af udvalgte kurser inden for matematik, naturfag og teknologi

Formålet med efteruddannelsespuljen er at understøtte læreres løbende fagdidaktiske udvikling og faglige engagement gennem individuelt tilpasset og praksisnær efteruddannelse på korte formelle eller uformelle kurser. Formålet er desuden at give tid til refleksion, arbejdsglæde, sparring med kolleger og udvikling af undervisningen på egen uddannelsesinstitution.

Om Novo Nordisk Fondens efteruddannelsespulje

Der kan søges om støtte til deltagelse på ét kursus per ansøgningsrunde. Der kan kun søges om støtte til deltagelse på de kurser, som er listet i Kursuslisten. Støtten dækker følgende udgifter for den ansøgende lærer:

  • Kursusafgift
  • Kursusdage: Vikardækning/løntimer for op til fem dages kursusdeltagelse
  • Udviklingsdage: Vikardækning/løntimer for tre dage til udvikling af egen undervisning eller vidensdeling og samarbejde med kolleger på egen uddannelsesinstitution

Støtten dækker udelukkende disse tre udgifter. Eventuelle meromkostninger skal afholdes af uddannelsesinstitutionen. Det kan f.eks. være moms, transport, forplejning, overnatning og materialer, som ikke er indeholdt i kursusafgiften. Uddannelsesinstitutionen skal desuden medfinansiere kollegers tid ved vidensdelingsaktiviteter.

Bemærk, at bevillingen først udbetales, når læreren har indberettet om de afholdte aktiviteter ca. tre måneder efter afsluttet kursusdeltagelse. Dette betyder, at uddannelsesinstitutionen skal lægge ud for omkostninger ved kursusdeltagelsen.

Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger)