Gå til hovedindhold

Der står både læring og trivsel på skemaet, når du læser til pædagog

Mina Karim, 42 år, er meritpædagogstuderende på Absalon i Vordingborg, og 2019 begynder hektisk for hende. Dels bliver hun færdiguddannet, dels får hun nyt job. Som nyslået meritpædagog bytter hun nemlig jobbet i Næstved Kommune ud med et i Faxe.

"Den forskning og de teorier, studiet præsenterer mig for, rykker på den forståelse, jeg havde, inden jeg kom på Absalon,” fortæller Mina Karim.

Da hun for tre år siden gik i gang med sin pædagoguddannelse var hun fagligt set godt klædt på. ”Før jeg begyndte på Absalon havde jeg arbejdet med børn i dagtilbud i 20 år. I langt tid gik jeg rundt med et stort ønske om at videreuddanne mig, og jeg var sikker på, at jeg ville blive ved med at arbejde med børn,” siger Mina Karim. Hun og en medstuderende lægger i disse uger sidste hånd på deres bacheloropgave, som handler om kvalitet i læringsmiljøet.

20 års erfaring

Indtil hun gik i gang med studiet, var hun ansat på en daginstitution i Næstved Kommune. Her ønskede man at tilbyde pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter en uddannelse som meritpædagog, og for Mina Karim betyder det, at hun siden studiestarten i februar 2017 har modtaget fuld løn – og kommunen har også betalt udgiften til selve uddannelsen.

”I dagligdagen på studiet møder jeg jo frem med de erfaringer, jeg har, men jeg oplever hele tiden, at mine medstudeende har nye og spændende perspektiver på det pædagogiske arbejde, og på den måde får jeg bygget relevant teori ind i det fag, jeg er så interesseret i. Den forskning og de teorier, studiet præsenterer mig for, rykker på den forståelse, jeg havde, inden jeg kom på Absalon,” fortæller Mina Karim.

Hun er optaget af at arbejde kvalitativt og fokuseret med børns læring, trivsel, udvikling og dannelse. 

Sunde og robuste mennesker

”På uddannelsen arbejder vi med mange facetter af pædagogfaget som fx lovgivningen, normeringer og det direkte samfundsrelaterede. Pædagoger medvirker jo til at skabe sunde, stærke og robuste mennesker, og den dimension er hele tiden med i studiet”.

Mina Karim sætter pris på, at man i klassen hjælper hinanden på kryds og tværs.

”Dertil kommer, at mine lærere på Absalon er meget kvalificerede og skaber et frugtbart studiemiljø. Lærerne skubber til os, samtidig med at de er både omsorgsfulde og behjælpelige,” vurderer hun.

Anderledes praktik

Når man er meritpædagogstuderende, skal man ikke ud i den ellers obligatoriske praktik på to gange et halvt år i løbet af studiet.

”Jeg skulle syv uger i praktik i begyndelsen af min studietid, og jeg valgte at komme i praktik på et felt, jeg ikke vidste så meget om, nemlig fysisk og psykisk udviklingshæmmede, og det var meget stimulerende for en stund at arbejde med noget helt andet,” siger Mina Karim.

Som meritpædagog bliver hun i stand til at lægge billet ind på meget forskelligartede job, og når hun 1. februar 2020 begynder som pædagog i en aldersintegreret daginstitution med både vuggestue og børnehave, tager hun hul på endnu et kapitel, hvor børnene er i centrum.