Gå til hovedindhold

Hos Absalon er fleksibilitet er et nøgleord

Lydhørhed over for lokale ønsker får kommuner til at vælge efter- og videreuddannelse på Professionshøjskolen Absalon.

Camilla Hove Lund, leder af hjemmepleje, sygepleje og rehabilitering i Aktiv hele livet i Holbæk Kommune

Professionshøjskolen Absalon arbejder fokuseret med at skræddersy formel kompetencegivende efter- og videreuddannelse, der matcher de udfordringer medarbejdere i region og kommuner står over for. Netop den tilgang er årsagen til, at eksempelvis Holbæk og Næstved kommuner har valgt at samarbejde med Absalon. Camilla Hove Lund, der er leder af hjemmepleje, sygepleje og rehabilitering i Aktiv hele livet i Holbæk Kommune, fortæller:

Absalon har været lydhøre overfor vores ønsker. Det var ikke bare en færdig pakke, de kom med. Vi kunne tilpasse forløbet sammen med dem.

Absalon har været lydhøre overfor vores ønsker. Det var ikke bare en færdig pakke, de kom med. Vi kunne tilpasse forløbet sammen med dem.

Ledelsen i Aktiv hele livet, Holbæk Kommune, kontaktede Absalon, hvorefter de i tæt dialog designede og tilrettelagde et forløb omkring den palliative indsats på plejecentre og i hjemmeplejen. Resultatet af samarbejdet blev et uddannelsesforløb, der præcist matcher de konkrete behov og udfordringer, som medarbejderne oplever i deres daglige arbejde.

Indflydelse

I Center for Neuropædagogik, Næstved Kommune, ønskede ledelsen at styrke arbejdet med beboere med erhvervet hjerneskade gennem et løft af organisationens tværfaglige samarbejde.

Det blev Absalon, fordi de ikke bare kom med et færdigt forløb. Vi ønskede indflydelse på det faglige indhold, og jeg ville også gerne have medarbejderne rystet bedre sammen. Så vi valgte Absalon, fordi de kunne skræddersy et uddannelsesforløb, som matchede vores behov for et samlet kompetenceløft og udvikling af vores organisation.
Søren Palshøj
Centerleder

I begge kommuner var det et ønske at sætte tværfaglighed i centrum, og få et fælles sprog, for herved at opnå mere velfærd for borgerne og større arbejdsglæde for medarbejderne.

Mest værdi

Det glæder centerchef for Ernæring og Rehabilitering, Berit Hvalsøe, at fleksibilitet var et afgørende argument, da kommunerne valgte at samarbejde med Absalon.

Det er vigtigt for os, at kommunerne får det, de vurderer skaber størst værdi hos dem og som er nødvendigt for, at medarbejderne fungerer optimalt og leverer den bedste velfærd til borgerne. De kender deres organisation og kan se, hvad der er behov for. Vi skræddersyer meget gerne efter- og videreuddannelserne til konkrete behov.
Berit Hvalsøe
Professionshøjskolen Absalon