Gå til hovedindhold

Jeg har lært at reflektere over tingene

Jenny May Hermansen deltager på Demensvejlederuddannelsen, og allerede efter første modul har det skabt en større bevidsthed omkring samspillet med borgere med demens.

Jenny May Hermansen, social og sundhedsassistent i Lolland Kommune

Jenny May Hermansen, social og sundhedsassistent i Lolland kommune.

Når Jenny May Hermansen i dag går på arbejde kan hun mærke en forskel i forhold til for bare få måneder siden. Hun er en af de social og sundhedsassistenter i Lolland Kommune, som deltager på den to-årige demensvejlederuddannelse, og allerede på første modul, som grundlæggende introducerer sygdommen demens til deltagerne, har det påvirket hverdagen.

Jeg synes allerede nu, at man kan mærke, at vi deltager på demensvejlederuddannelsen. Opgaverne omkring borgere med demens løses allerede nemmere, så på den måde har vi allerede fået meget ud af det.
Jenny May Hermansen
Social og sundhedsassistent i Lolland Kommune

Et ønske om efter- og videreuddannelse

Blandt medarbejderne i Lolland Kommune har der gennem noget tid været et ønske om efter- og videreuddannelse i forhold til opgaveløsningen omkring borgere med demens. Derfor sammensatte Professionshøjskolen Absalon, i samarbejde med ledelsen for Ældre og Sundhed, et kompetenceudviklingsforløb, der imødekommer medarbejdernes udfordringer.

"Vores undervisere er dygtige specialister med fingeren på pulsen. Det er folk, der kender vores udfordringer. Det er ikke bare en underviser, der har været på samme skole i 20 år. Vi får undervisning, der viser, at der er evidens for at det vi gør virker. Vi lærer at reflektere over tingene, så vi forstår, at det er vores ansvar, hvordan borgeren med demens reagerer. Borgeren reagerer på det, du udstråler".

En psykologisk indsigt

En stor del af arbejdet med borgere med demens handler om psykologisk indsigt ift. borgerne og at hjælpe med adfærdsregulering, så de for eksempel får gjort rent, taget bad, købt ind og i det hele taget fungerer i hverdagen. Ofte har borgere med demens svært ved at forstå, hvad der sker omkring dem, og det kan give opfarende reaktioner.

"Vi hjælper med at forklare borgeren, hvad der foregår, og hvad der skal ske i løbet af dagen. Det kan for eksempel være, når de skal til tandlægen, hvor de er nødt til at få at vide, hvad der skal ske, inden tandlægen går i gang. Vi er tættere på borgerne, så vi kan tage tingene i opløbet, før det bliver slemt. Vi er allerede derude, mens konsulenterne først skal tilkaldes".

I hverdagen har deltagerne på demensvejlederuddannelsen en rådgivende rolle ude på plejecentre og hos de hjemmeboende borgere. Deres rolle bliver at arbejde helt ude hos borgerne og understøtte deres kolleger med deres nyerhvervede viden. Derudover skal de også understøtte Lolland Kommunes centralt placerede demenskonsulenter.