Gå til hovedindhold

Konsulent med universalnøgle

Hos Handicap og Psykiatri i Næstved Kommune handler det om at gøre hverdagen bedst mulig for kommunens borgere. De har myndighedsfunktion og blandt andet ansvaret for ni virksomheder, hvor omkring 900 medarbejdere hjælper 1700 borgere.

”Rune støtter mig for eksempel meget omkring udviklingsprojekter, ligesom han er sekretær for ledelsesgruppen og er med inde over vores strategiske overvejelser. Han er i det hele taget meget tæt på maskinrummet her hos os og med til at sætte dagsordenen,” siger Bo Gammelgaard, centerchef hos Handicap og Psykiatri i Næstved Kommune.

”Vi er et stort sted, og vi har ofte brug for medarbejdere, der kan arbejde med de koordinerende opgaver og udviklingsprojekter, der har tværgående karakter,” siger Bo Gammelgaard, der er centerchef hos Handicap og Psykiatri.

Derfor ansatte han sidste sommer Rune Nørgaard som konsulent. Han er uddannet administrationsbachelor fra Professionshøjskolen Absalon i 2019.

”Rune indgår i stabsfunktionen i forhold til ledelsen. Han er meget kvalificeret til især de tværgående opgaver, og han har mange værktøjer i kassen, som jeg virkelig kan bruge som leder,” siger Bo Gammelgaard.

Alsidig uddannelse

En af de opgaver Rune Nørgaard har ansvaret for er den årlige audit for kvalitetsstandarter hos Handicap og Psykiatri.

”Det går ud på, at vi måler på, hvordan der bliver arbejdet med kvalitet i vores organisation. Vi ser på, hvad god kvalitet egentlig er. Jeg udformer et undersøgelsesdesign og laver aftaler med de relevante virksomheder, som jeg tager ud og interviewer. Derefter laver jeg den endelige evalueringsrapport,” forklarer Rune Nørgaard.

Hos Handicap og Psykiatri er ingen dage ens, og det er især den alsidighed, der motiverer ham.

”For eksempel kan jeg sidde med fire-fem forskellige opgaver på en dag – det kan være økonomistyring, kommunikation, et projekt, udarbejdelse af en rapport eller en analyse om sygefravær.”

Rune Nørgaard beskriver sin baggrund som administrationsbachelor som en universalnøgle, der kan åbne en masse døre, og han bruger den hver dag i jobbet som konsulent.

Tæt på maskinrummet

For centerchef Bo Gammelgaard er det kun hans egne begrænsninger, der sætter en bremse for opgaverne, som Rune Nørgaard løser. Det er netop alsidigheden i administrationsbachelorernes uddannelsesbaggrund, der er styrken.

”Rune støtter mig for eksempel meget omkring udviklingsprojekter, ligesom han er sekretær for ledelsesgruppen og er med inde over vores strategiske overvejelser. Han er i det hele taget meget tæt på maskinrummet her hos os og med til at sætte dagsordenen,” siger Bo Gammelgaard.

Rune Nørgaard beskriver sin baggrund som administrationsbachelor som en universalnøgle, der kan åbne en masse døre, og han bruger den hver dag i jobbet som konsulent.

”Dér har jeg lært at styre projekter, at kommunikere og styre økonomi. Og så har jeg lært at begå mig, for os administrationsbachelorer har en masse viden at byde ind med.”