Gå til hovedindhold

Valgmodul Ledelse af samskabelsesprocesser

I en samskabende og værdibaseret tilgang inviteres aktører fra offentlige, private eller civile områder ind som ligeværdige partnere, fordi deres ressourcer er afgørende for værdiskabelsen i velfærdsopgaven.

Dette valgmodul på 5 ECTS er en del af diplomuddannelsen i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul.

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb. - Læs mere her

Som leder eller konsulent i det offentlige giver det i stigende grad mening at lede løsningsorienterede processer på tværs af fagprofessionelle, borgere, frivillige og andre samfundsaktører. Det er komplekst med indbyggede dilemmaer, fx ift. jura, men når der skal skabes innovative løsninger, vil man ofte se et stort udbytte ved blot at invitere nogle af de relevante parter ind. 

Når du som leder faciliterer samskabelsesprocesser, bidrager du samtidig til at udvikle en tillidsfuld kultur på arbejdspladsen og på tværs af de involverede parter, fx mellem personale og patienter på et hospital. 

Om modulet

Tablist controls