Gå til hovedindhold
diplom i ledelse

Diplomuddannelse Diplomuddannelsen i Ledelse

Har du ambitioner om at blive leder eller er du det allerede og har brug for at blive klædt bedre på til rollen?
Med en Diplomuddannelse i Ledelse får du en lang række konkrete redskaber der gør dig i stand til at håndtere hverdagens udfordringer som leder.

Ledelsesugen - Miniworkshop om moralsk stress

I forbindelse med ledelsesugen i uge 44 afholder Absalon en miniworkshop med udgangspunkt i projektet "Med samvittigheden på arbejde" for Arbejdsmiljøforskningsfonden, som lektor Martin Gylling fra Absalon har været en af forskerne bag.

Det gennemgående tema for miniworkshoppen vil være rekruttering og fastholdelse ift. moralsk stress.

Læs mere her

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i Ledelse er opbygget i moduler, hvor hvert modul udgør en afgrænset enhed, der kan studeres selvstændigt. For at gennemføre en hel diplomuddannelse skal du gennemføre 6 moduler (60 ECTS-point), som svarer til et 1-årigt fuldtidsstudie. De fleste tager dog uddannelsen på deltid over flere år. 

Vi anbefaler, at du begynder med modulet Det personlige lederskab og forandring og fortsætter gennem uddannelsen uden pauser. da det danner grundlag for det videre forløb. Du kan dog vælge at tilmelde dig modulerne i vilkårlig rækkefølge. 

Du tilmelder dig ét modul ad gangen og ikke hele uddannelsen.

Under uddannelsen vil du blive udstyret med bred pallette af værdifulde redskaber

  • Analyseredskaber til at forstå din og andres organisation
  • Redskaber til at arbejde aktivt med din egen lederrolle
  • Evnen til at reflektere over og anvende elementer, der indgår i ledelsesprocessen fra et overordnet, strategisk niveau til et operativt niveau
  • Konkrete værktøjer til at håndtere tunge beslutninger og svære udfordringer
  • Få et fagligt netværk af engagerede sparringspartnere 

Nyt uddannalesesforløb - Ledelse og facilitering i relationel kompleksitet

I foråret 2024 tilbyder vi et helt nyt uddannelsesforløb, som består af to moduler fra Diplomuddannelsen i ledelse (Ledelse i relationel kompleksitet og Ledelse og facilitering), uddannelsesforløbet giver dig dermed samlet set 10 ects points fordelt på 2 gange 5 ects.

Modulerne udbydes som turbomoduler. Turbo er for dig, der ønsker et kortere og mere intensivt forløb. I stedet for 8 adskilte undervisningsdage, er forløbet planlagt som 3 gange 2-dages seminar i naturskønne omgivelser.

Læs mere her 

Personlig udvikling

Lederuddannelse - tæt på din arbejdsplads/bopæl

Tag uddannelsen hos Professionshøjskolen Absalon i Holbæk, Næstved, Roskilde eller Slagelse. Det er muligt efter aftale med underviseren, at følge undervisning på en anden lokation enkelte dage.

Er du til intensive, komprimerede forløb?

På Absalon udbyder vi dele af Diplomuddannelsen i ledelse som turbomoduler. Turbomodulerne er for dig, der ønsker korte og intensivt forløb. I stedet for adskilte undervisningsdage, tilbydes turboforløbet som to internatforløb af 3 dages varighed. Du skal være forberedt på nogle intense og krævende dage, der samtidig byder på masser af fordybelse og unik mulighed for at danne relationer og opbygge dit netværk.

Læs mere om Turbomoduler her

Fleksible forløb

Drømmer du om at sammensætte din efteruddannelse så den matcher tværfagligheden i din arbejdsvirkelighed?

Et fleksibelt forløb giver dig mulighed for at sammensætte din efteruddannelse med et modulvalg, der ikke følger efteruddannelsernes almindelige opbygning.

Læs mere her

Praktisk information

Kontakt