Del

Teamledelse

På modulet vil du som leder lære, hvordan du kan vurdere team som organiseringsform og tydeliggøre rammer og lede processer, der udvikler teamets samarbejde, effektivitet og performance.

Flere organisatoriske opgaver skal løses i teams og netværk enten inden for eller på tværs af organisationen. Dermed skabes nye samarbejdsformer, som stiller krav om andre ledelses- og styringsformer, der kan håndtere at ledere såvel som medarbejdere påtager sig ledelsesmæssige opgaver i organisationen.

5Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

På modulet vil du udvikle din viden og forståelse om de særlige dynamikker og processer, der knytter sig til teamarbejde og organisering, baseret på forskellige teorier, metoder og praksis. Dermed vil du udvikle din praktiske og teoretiske viden om, hvordan aktører og diskurser skaber flere forskellige vilkår for selve etableringen, udviklingen og ledelsen i teams og netværk.

På modulet vil du som leder udvikle dine kompetencer, så du kan:

  • Lede team refleksivt

  • Formulere klare mål, rammer og betingelser for ledelse af arbejdsopgaver, der søges løst gennem teamorganisering.


Fagligt indhold

I undervisningen ser vi på din ledelsespraksis, og her anskuer vi din ledelsespraksis og beslutninger fra forskellige perspektiver for at se på, hvilken betydning dine beslutninger kan have for din egen ledelsespraksis. Målet er, at du i løbet af dette modul:

  • Tilegner dig viden om teorier, begreber og modeller om teamledelse for at kunne forstå ledelse i teams og netværk i et organisatorisk perspektiv.

  • Lærer at lede og facilitere rammesættende, meningssøgende- og forhandlende processer i team.

  • Kan analysere problemer, løse konflikter og udvikle team.Modulet er for dig, der

Modulet er for dig, der er leder, konsulent, koordinator eller har ambitioner om at blive leder. Valgmodulet er målrettet ledere der vil lære at lede i teams og netværk på tværs af organisationen.Tilmelding
Campus Roskilde
26. oktober 2021
Start dato:26. oktober 2021
Slut dato: 22. december 2021
Adresse: Trekroner Forskerpark 4
Tilmeldingsfrist:25. oktober 2021
Supplerende oplysninger: Undervisning: 26/10, 2/11, 16/11, 30/11. Afleveringsdato: 9/12 Eksamensdato: 21/12 og 22/12
Pris: 8.000,00 DKK

ECTS: 5

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her