Gå til hovedindhold

Absalon i spidsen for ”Sjællands Velfærdsakademi”

Med det nye ”Sjællands Velfærdsakademi” sætter Professionshøjskolen Absalon i 2024 en række indsatser i søen med det formål at øge rekrutteringen til både velfærdsuddannelser- og fag i regionen. Projektet er foreløbigt finansieret af en bevilling på 2,3 mio kr fra Region Sjælland.

Absalon tager i samarbejde med Region Sjælland og ni kommuner nye og anderledes redskaber i brug fra 2024 for at komme manglen på velfærdsprofessionelle til livs. Det sker gennem projektet ”Sjællands Velfærdsakademi”, hvis formål er at tiltrække og motivere unge til at vælge en uddannelse inden for velfærdsområderne, fx lærer, sygeplejerske eller pædagog.  

Vi mangler medarbejdere på sygehuse, i børnehaverne og på skolerne i vores region, og problemet vil vokse i de kommende år. Derfor tager vi helt nye initiativer med velfærdsakademiet, som skal give de unge et øget indblik i job på velfærdsområdet og skabe nye veje til uddannelse, siger
Rektor Camilla Wang
Professionshøjskolen Absalon

Fat i sabbatisterne 

Målgruppen for “Sjællands Velfærdsakademi“ er to grupper af unge, som står uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Dels sigter projektet mod unge i alderen 20-23 år, som er i gang med et eller flere sabbatår efter afsluttet ungdomsuddannelse. Dels er projektet målrettet unge mellem 15-30 år, der er i job inden for velfærdssektoren uden en professionsuddannelse i baggagen.  

Potentiale for øget interesse 

79 % af de unge fra gymnasiale uddannelser forventer at tage sabbatår efter deres ungdomsuddannelse, og for halvdelen af dem handler det valg om at blive klogere på sig selv og finde ud af, hvilken uddannelse de ønsker sig. Det viser en undersøgelse fra Studievalg Danmark udført i 2023. Samtidig arbejder 4 ud af 10 unge som lærervikar, pædagogmedhjælper eller i ældreplejen i løbet af deres sabbatår ifølge en analyse fra Danmarks Evalueringsinstitut i 2023.  

Undersøgelsen peger også på et potentiale for at påvirke en stor gruppe af unges interesse og motivation for uddannelse og karriere inden for velfærdsprofessionerne. Og det er det potentiale, “Sjællands Velfærdsakademi” skal bidrage til at forløse, siger Camilla Wang: 

Sammen med kommunerne skal vi give de unge et billede af de spændende fagligheder og de mange muligheder, som en uddannelse til sygeplejerske, pædagog eller lærer indeholder. Er man fx interesseret i psykologi, så kan man opleve, hvor meget det fag også er en del af de pædagogiske eller sundhedsfaglige job og uddannelser. Eller man er optaget af sund kost og bevægelse og kan få erfaringer med, hvordan man kan arbejde med det i alt fra børnehaver til plejehjem.  
Rektor Camilla Wang
Professionshøjskolen Absalon

Tre spor – et formål 

Den komplekse problemstilling med mangel på velfærdsuddannede og vigende interesse for velfærdsfagene kræver en bred palet af løsninger. Derfor arbejder man i projektet af tre spor, der bl.a sigter imod styrkelse af kompetencer og incitament ifht velværdssektorens uddannelser og professioner gennem fx ansættelse i velfærdsjob, vejledning og videndeling ifht karrieremuligheder fx i samarbejde med VUC og en indsats for en mere nuanceret fagidentitet, herunder kønsfordeling, i velfærdsfagene. De initiativer, der er succesfulde, rulles ud i regionens øvrige kommuner og sygehuse og bruges på tværs af de store velfærdsområder.  

Projektperioden løber fra 2024-2025 med forventet forlængelse gennem bla. fondsfinansiering.  

Fakta

Professionshøjskolen Absalon er leadpartner på projektet “Sjællands Velfærdsakademi”.  
Region Sjælland har 10. oktober 2023 bevilliget 2,3 mio. kr, så Absalon kan igangsætte projektet. Sammen med Absalon vil regionen søge fondsmidler til udbredelse og udvikling af velfærdsakademiet.  

Følgende ni kommuner er partnere. Holbæk, Sorø, Slagelse, Næstved, Guldborgsund, Ringsted, Køge, Stevns, Vordingborg. Flere forventes at følge.  

Læs mere

Yderligere information  

Rektor Camilla Wang, 72 48 10 44, cwa@pha.dk 

Teamleder Natasja Frerst, 72 48 11 90, nafr@pha.dk