Gå til hovedindhold

Absalon-profiler udvalgt til nyt Videnscenter for digital teknologiforståelse

Universiteter og professionshøjskoler går sammen om et nyt initiativ, der skal udvikle et fagligt grundlag for digital teknologiforståelse som dannelsesfag i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Det nye Videnscenter for digital teknologiforståelse realiseres med 50 mio. kr. i fondsstøtte.

Hvad er en algoritme, og hvordan skaber vi nye teknologier, der harmonerer med et godt og meningsfuldt hverdags- og arbejdsliv?Et nyt center for digital teknologiforståelse vil udforske, hvordan børn og unge konstruktivt og kritisk kan være skabere af de digitale teknologier, som danner rammer for vores liv, fællesskaber og samfund. Videnscenter for digital teknologiforståelse vil levere viden om digital teknologiforståelse til grundskolen og ungdomsuddannelserne i samarbejde med en lang række aktører og forskningsmiljøer. Målet er at skabe et fælles vidensgrundlag på tværs af uddannelsessektorer, der kan danne grundlag for nye uddannelsestiltag samt videreudvikling af eksisterende fag.

”Vi vil gerne udvikle forløb og forskning, der har udgangspunkt i den teknologi, der fylder en stor del i børns verden og vores samfund,” forklarer Bjarke Lindsø Andersen. Han er lektor ved Center for Skole og Læring og er sammen med to andre profiler fra Absalon blevet udvalgt til at være en del af videnscenteret. Udover Bjarke Lindsø Andersen drejer det sig om Laura Mørk Emtoft, docent ved Center for Skole og Læring i Vordingborg og Charlotte Krog Skott, docent ved Center for Skole og Læring i Roskilde. 

Mange steder i udlandet har man teknologi på skoleskemaet, men det har vi ikke herhjemme. Det er et kæmpe paradoks eftersom vi har en gennemdigitaliseret offentlig sektor – men der bliver undervist meget lidt i, hvilke konsekvenser det har. Gør vi ikke noget ved det, skaber vi et a og b-hold, hvor kun de ressourcestærke børn lærer om teknologien. Det ville være tragisk.
Bjarke Lindsø Andersen
Lektor, Center for Skole og Læring

Humanistisk tilgang til teknologi

I en række andre lande sidestiller man teknologi på skoleskemaet med programmering. I det nye videnscenter vil man gerne have en anden tilgang:  

”Danske børn bliver fx undervist i aktantmodellen i dansk, når de skal analysere eventyr. Vi skal udvikle lignende modeller til at forstå og fagligt kritisere teknologien omkring os. Det handler både om den tekniske del. Men det handler også om at udvikle et sprog for at begribe de konsekvenser teknologien har. Hvorfor ikke lade børnene finde på nye ord for oplevelsen af at blive udelukket fra klassens chat, at man glemte tiden mens man scrollede eller at man fik flere videoer i sit feed, der slet ikke interesserede en. Det er betydningsfulde fænomener for børnene, men vi har ikke et sprog for det endnu,” forklarer han. 

Ambitionen med det nye Videnscenter for digital teknologiforståelse er at skabe solid dansk viden om de menneskelige aspekter, som den teknologiske virkelighed afføder, understreger Bjarke Lindsø Andersen.

”I Danmark udmærker vi os ved en humanistisk og socialvidenskabelig tilgang til teknologiforståelse. Her bliver programmering ikke et mål i sig selv, men en måde at udtrykke sig på. Både i digitale løsninger på konkrete problemer, men også gennem fx digital kunst og leg med escape rooms. Der findes mange gode aktiviteter og forløb, men der mangler forskningsbaserede principper og undersøgelse af, hvordan vi kommer videre herfra. Det giver centret mulighed for.”

Det nye videnscenter skal med en bevilling på 50 mio. kr. fra Villum Fonden, Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden over de næste fem år bidrage til at skabe en solid og fælles faglighed i digital teknologiforståelse med afsæt i de danske skoletraditioner og nyeste internationale erfaringer. Det er også et område, der optager børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye: 

 ”Digitaliseringens indtog i vores liv forsvinder ikke. Den er kommet for at blive. Det gælder både os voksne og for vores børn. Derfor er det helt afgørende, at vi skaber mere viden om, hvordan alle børn kan få et sundt forhold til deres digitale liv. Jeg vil gerne, at alle børn og unge i deres skolegang får viden om teknologiernes konsekvenser for både dem selv og samfundet. Derfor er jeg rigtig glad for det nye videnscenter,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

  • Videnscentret etableres i samarbejde mellem universiteter og professionshøjskoler. Konsortiet er landsdækkende og består af 8 partnere: De seks professionshøjskoler, Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

     
  • Aarhus Universitet og Københavns Professionshøjskole er værtsorganisationer.

     
  • Centret er støttet med 50 mio. kr. af Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden og Villum Fonden i en programperiode 2023 – 2028.

Vil du vide mere?