Gå til hovedindhold

Absalon søger om ny uddannelse i robotteknologi i Kalundborg

I den danske robot- og automatiseringsindustri er der stor efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft, som forventes at vokse i takt med branchens udvikling. Derfor har Absalon ansøgt om at åbne ny diplomingeniøruddannelse i robotteknologi og automation i Kalundborg.

Robotarm

Industrien i Kalundborgområdet står over for en betydelig planlagt vækst og har et akut behov for medarbejdere med specialiserede kompetencer inden for automatisering, robotteknologi, digitalisering, dataanalyse og -anvendelse samt datamanagement og -science.

Industrien bakker op 

På Absalon ønsker man at imødekomme industriens behov både i Kalundborg, men også i resten af landet. Derfor har man sendt en ansøgning til RUVU (Det rådgivende udvalg for udbud af uddannelser) om at åbne en engelsksproget diplomingeniøruddannelse i robotteknologi / Bachelor of Engineering in Robot Systems.

En ny uddannelse i robotteknologi vil kunne få stor betydning både for virksomhederne og Absalons uddannelser i Kalundborg. Biotekindustrien i byen er i rivende udvikling, og her er det afgørende for virksomhederne at kunne tiltrække både dansk og international arbejdskraft. For os som uddannelsesinstitution er det vigtigt, at uddannelsestilbuddet er både fagligt og økonomisk bæredygtigt – og det vil et engelsksproget tilbud være.
Daniel Schwartz Bojsen
Direktør for Sundhed, Social og Engineering på Absalon.

Et engelsksproget tilbud forventes at være bæredygtigt. Det underbygges af den nuværende engelsksprogede diplomingeniøruddannelse i bioteknologi, som både oplever stor søgning og Absalon oplever, at dimittenderne kommer i job i industrien efterfølgende.

Hos industrien bakker man op om den nye uddannelse i robotteknologi og automation:

På tværs af brancher er Produktionsdanmark i gang med en transformation af det eksisterende produktionsapparat fra manuelle processer til automatiserede og digitaliserede processer. Dette gælder ikke mindst i life-science, hvor eksisterende faciliteter transformeres med implementering af avanceret teknologi, og nye faciliteter fødes med state-of-the-art hardware og software. Det betyder, at branchen og Produktionsdanmark som helhed oplever et stigende behov for kompetencer, der understøtter denne udvikling.
Michael Hallgren
Michael Hallgren, Produktionsdirektør, Novo Nordisk Manufacturing Kalundborg.

Michael Hallgren, Novo Nordisk, fortsætter:

”De sidste 6-8 år er der i tæt samarbejde mellem en række uddannelser og den lokale industri etableret et stærkt uddannelsesmiljø i Kalundborg, der skaber en lokal fødekæde af kompetencer inden for bioteknologi og maskinteknologi, hvortil der også er en stor efterspørgsel i den lokale industri. En uddannelse inden for robotteknologi og automation vil tilføje væsentlige kompetencer til den lokal fødekæde og vil dermed bidrage til bæredygtig vækst i Skandinaviens største hub for bioproduktion.”

Mere end robotbyggeri

Absalon ønsker at udbyde diplomingeniøruddannelsen i robotteknologi i Kalundborg, hvor der på nuværende tidspunkt i forvejen udbydes to andre diplomingeniøruddannelser i hhv. bio- og maskinteknologi. Den nye uddannelse vil indgå i det stærke faglige samarbejde mellem
de to eksisterende ingeniøruddannelser i byen. Ifølge Jesper Stensbo Knudsen, uddannelsesleder på diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi arbejder den kommende uddannelse, hvis den bliver godkendt, ud fra en bred opfattelse af robotter. Dvs. uddannelsen vil ikke kun arbejde med robotter forstået som fysiske, men også som digitale, og de kommende studerende vil fx skulle kunne forstå og analysere
robotterne i en bredere virksomhedssammenhæng og forstå den industri, som de indgår i:

Virksomhedsforståelse er et centralt element i uddannelsen. Udover at lære om robottyper og teori knyttet robotteknologi og automation, så vil studerende også få en forståelse af de anvendelsessammenhænge, som robotter kan indgå i, samt ikke mindst implementering og integration i forhold til såvel nye som eksisterende virksomhedssystemer. De studerende skal dimittere med en forståelse af den kompleksitet, som robotter og automation indgår i. De skal kende til sikkerhed og programmering, og de skal kunne vurdere, om robotter i det hele taget er den rigtige løsning for den virksomhed, som de arbejder med.
Jesper Stensbo Knudsen
Uddannelsesleder

Uddannelsens struktur og faglige elementer svarer til diplomingeniøruddannelsen i robotteknologi, som i dag udbydes på dansk af Syddansk Universitet i Odense. Uddannelsen i Kalundborg vil vare tre et halvt år og blive udbudt på engelsk.

"Mange af virksomhederne i Kalundborg arbejder globalt både i forhold til eksportmarkeder og i forhold til rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. Ved at uddanne ingeniører med stærke kompetencer inden for robotteknologi på engelsk kan vi på Absalon bidrage til, at de danske virksomheder fortsat kan positionere sig som globale aktører,” siger Jesper Stensbo Knudsen.

Der forventes svar på ansøgningen til RUVU (Det rådgivende udvalg for udbud af uddannelser)
i april 2024.

FAKTA

Prognoser forudser, at vi i 2030 vil mangle 13.000 uddannede kandidater inden for ingeniør-, teknik-, og IT-områderne i Danmark (IRIS Group & HBS Economics, 2021). Det vil betyde, at optaget på ingeniørstudierne skal øges med mere end otte procent årligt frem mod 2031 for at opfylde den forventede efterspørgsel og sikre, at antallet af fuldførte diplom- og civilingeniører følger med (Dagens Byggeri, 2022).

Link til ansøgning

Kontakt for yderligere information

For interview kontakt:
Daniel Schwartz Bojsen. Direktør for Sundhed, Social og Engineering, dasb@pha.dk. Tlf.: 72481547.

Jesper Stensbo Knudsen. Uddannelsesleder, Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi, Kalundborg. jesk@pha.dk. Tlf.: 72483224

For øvrig information kontakt:
Lone Hoelgaard Havmand. Kommunikationskonsulent. lhha@pha.dk. Tlf.: 72481206.
Anne Troldtoft Hjorth. Presseansvarlig. asth@pha.dk. Tlf.: 72481175.