Gå til hovedindhold

Administrationsbacheloruddannelsen udfases fra Absalon

Et stadig faldende ansøgertal og samtidig et større frafald under uddannelsen, får nu Absalon til at udfase Administrationsbacheloruddannelsen. Det betyder der ikke tages nye studerende ind til opstart efter sommerferien 2023.

Campus Næstved

Absalons bestyrelse har valgt at udfase uddannelsen til administrationsbachelor, således at der ikke optages nye studerende til studiestart i 2023. Baggrunden for beslutningen skyldes manglende interesse - både fra de studerende og fra arbejdsgiverne.

Antallet af ansøgere til administrationsbacheloruddannelsen på Absalon har været kraftigt faldende de sidste tre år, og i 2022 var der blot 18, der søgte ind på uddannelsen som første prioritet. Samtidig falder i gennemsnit en tredjedel af de studerende fra i løbet af det første studieår. I forhold til beskæftigelse af de færdige administrationsbachelorer, er det svært for dem at komme i arbejde –  omkring en tredjedel af dimittenderne er fortsat ledige seks måneder efter endt uddannelse. 

Flere tiltag

Absalon har arbejdet med forskellige tiltag gennem årene for at få flere til at søge ind på uddannelsen, sikre at flere gennemfører og skabe bedre beskæftigelsesmuligheder for de færdiguddannede administrationsbachelorer – tiltag der desværre ikke har haft den ønskede effekt.

Uddannelsen er nu så lille, at det er vanskeligt at sikre kvaliteten på uddannelsen og et godt studiemiljø for de studerende. Samtidig er de økonomiske konsekvenser store ved, at skulle drive en uddannelsen med meget små hold.

Nuværende studerende fortsætter uændret og uddannelsen udfases således gradvist indtil de sidste studerende har fuldført uddannelsen i januar 2026.

I forbindelse med udfasningen af uddannelsen, er det nødvendigt gradvist at tilpasse antallet af medarbejdere på uddannelsen. Det vil så vidt muligt ske ved naturlig afgang og omplaceringer, men det forventes dog ikke, at det kan ske uden afskedigelser.