Gå til hovedindhold

Alliancen Biotekbyen indvies nu officielt

Absalon og 14 andre aktører på tværs af Biotekbyen Kalundborg indgår i et unikt partnerskab, hvor lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige aktører samarbejder på tværs for i fællesskab at understøtte og styrke byens industri, uddannelsesmuligheder og den grønne omstilling.

Fællesbillede af Alliancen Biotekbyens aktører

Samarbejdet på tværs af aktørerne i Biotekbyen eksisterer i bedste velgående, og fredag den 22. april 2022 blev partnerskabet Alliancen Biotekbyen officielt indviet ved en mindre event på Helix Lab, hvor partnerne underskrev en samarbejdserklæring.

Alliancen Biotekbyen bygger på den model, der blandt aktørerne i byen går under navnet ”Kalundborg-modellen”. En model, som handler om samarbejde, stærke partnerskaber og ikke mindst om gensidig tillid. Kalundborg-modellen er troen på devisen om værdien af at løfte i flok.  

Det er en alliance og et partnerskab, som også har stor betydning for Absalon:

"Partnerskabet er virkelig betydningsfuldt for Absalon, da det er med til at skabe vigtige kontakter i forhold til både samarbejdsaftaler om projekter, vores studerende og ikke mindst i rekrutteringsopgaven, når vi skal tiltrække nye studerende", siger Conni Simonsen, Centerchef for Engineering & Science i Absalon.

 

Conni Simonsen underskriver partnerskabsaftalen

Conni Simonsen, Centerchef for Engineering and Science underskriver partnerskabsaftalen

"Partnerskabet er virkelig betydningsfuldt for Absalon, da det er med til at skabe vigtige kontakter i forhold til både samarbejdsaftaler om projekter, vores studerende og ikke mindst i rekrutteringsopgaven, når vi skal tiltrække nye studerende"
Conni Simonsen
Centerchef for Engineering & Science i Absalon

Uddannelse, forskning og innovation

Alliancen Biotekbyen arbejder for, at Kalundborg i 2030 er en international førende uddannelses-, forsknings- og innovationsklynge for biotekproduktion og procesindustri.

I Kalundborg arbejdes der hen imod en vision om lokalt at kunne opdyrke en del af de talenter, som byens industri har brug for. Til det formål er der brug for en tæt kobling mellem byens virksomheder og uddannelsesinstitutioner, hvilket bl.a. opstår i Biotekbyen-samarbejdet.

”Alliancen Biotekbyen er med til at bygge bro mellem den lokale industri, uddannelser og forskning. Kalundborg har potentiale til at være et førende center inden for bioteknisk uddannelse, forskning og innovation. Placeringen af relevante uddannelser i nærhed til industrien er af stor betydning i forhold til at uddanne og udvikle talenter lokalt og dermed etablere en stærk fødekæde målrettet industriens behov. Desuden vil styrkede rammer for forskning i og udvikling af innovative og bæredygtige produktionsteknologier fungere som en løftestang til teknologisk udvikling og vækst ikke bare for Novo Nordisk og den øvrige industri med aktiviteter i Kalundborg, men også for produktionsdanmark som helhed,” siger Stine Gry Roland, Director Communications & Public Affairs, Novo Nordisk Kalundborg samt Novo Nordisk repræsentant i styregruppen for Alliancen Biotekbyen.

Et af resultaterne er eksempelvis Helix Lab, som åbnede tidligere i år i Kalundborg:

"Helix Lab er med til at sikre uddannelses- og forskningsdelen i opbygningen af den internationale biotekklynge. Vi skaber et community for forskning og innovation, når specialestuderende fra landets universiteter udfører om projekter i samarbejde med industrien," forklarer Anette Birck, Chef for Helix Lab.

Se også den fulde pressemeddelelse fra Alliancen Biotekbyen

"Helix Lab er med til at sikre uddannelses- og forskningsdelen i opbygningen af den internationale biotekklynge. Vi skaber et community for forskning og innovation, når specialestuderende fra landets universiteter udfører om projekter i samarbejde med industrien".
Anette Birck
Chef for Helix Lab
Underskriftsdokument

De 15 aktører i biotekbyen

 • Kalundborg Kommune
 • Kalundborg Forsyning
 • Novo Nordisk, Novozymes
 • NNE
 • Chr. Hansen
 • Kalundborg Refinery
 • Helix Lab
 • Professionshøjskolen Absalon
 • Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
 • Maskinmesterskolen København
 • Kalundborg Gymnasium
 • Knowledge Hub Zealand
 • Kalundborg Symbiose
 • Kalundborgegnens Erhvervsråd.