Gå til hovedindhold

Anbragte børn og unge i fokus: forskningsprojekt vil fremme mental sundhed gennem naturoplevelser

Børn og unge der er anbragt på en institution, har sværere forudsætninger for at trives end unge, der vokser op i en plejefamilie eller egen familie. Projektet Væredygtige Unge i Naturen, der har modtaget fem mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden, vil undersøge hvordan anbragte unge i alderen 10-18 år kan få gavn af at opholde sig i naturen.

Børn og bål

Anbragte børn og unge er blandt de mest sårbare i vores samfund. Til trods for pædagogiske og terapeutiske indsatser lever mange fortsat på kanten af samfundets fællesskaber, og er efter anbringelsen ofte uden tilknytning til uddannelse eller arbejde. Mange lever desuden med sociale og sundhedsmæssige udfordringer.

I projektet Væredygtige Unge i Naturen, hvor Professionshøjskolen Absalon står i spidsen, er målet at styrke mental sundhed hos børn og unge, der er anbragt på en døgninstitution. Projektet tager udgangspunkt i Red Barnet’s definition af natursocialt arbejde, hvor naturen danner ramme for fællesskab og sociale aktiviteter, der kan styrke den psykosociale trivsel. 

”Mange vigtige ungdomsår leves på døgninstitutioner, og der er brug for innovative indsatser, som kan fremme gode, sunde liv for anbragte unge. Forskning har vist, at naturen som samarbejdspartner har et særligt potentiale i arbejdet med mennesker i sårbare positioner. Formålet er derfor at fremme de unges fysiske og mentale sundhed ved at understøtte de unges udvikling af kompetencer og fællesskaber ved hjælp af oplevelser, bevægelse og mad i naturen,” siger Nina Odgaard Nielsen, projektleder og koordinator fra Absalon. 

Samskabelse mellem unge, medarbejdere og ledelse
Projektet er et samarbejde mellem forskere og undervisere fra Professionshøjskolen Absalon, Naturvejledning Danmark og seks døgninstitutioner på Sjælland. Projektet vil involvere ca. 80 unge i alderen 10-18 år, 12 medarbejdere og 6 ledere, og bygger på samskabelse af en natursocial indsats med de unge, medarbejderne og ledelsen.

Blandt de seks døgninstitutioner er Fonden Egesborg, der ligger mellem Præstø og Vordingborg, hvor Niels Ole Skovsgaard er leder. Han oplever at naturen tilbyder et sundt alternativ til byen for børn og unge: 

”Vi har naturen helt tæt på. Vi har en grund, der ligger lige ved skoven og her bygger de unge huler, graver skyttegrave og vi har et udeareal, hvor der er en bålhytte med udekøkken. Vi bruger naturen til leg, mad og motion. Naturen giver dem en anden ro. Deres hverdag kan være meget presset, hvor de også er optaget af sociale medier. Så når det lykkes at få dem til at fordybe sig i en udendørs aktivitet, så er det en pause fra alt det de ellers kæmper med – og det har de glæde af,” siger han. 

Naturen som samarbejdspartner 
I alt 13.400 børn og unge i Danmark er anbragt uden for hjemmet. Blandt den gruppe, der er anbragt på en institution, føler 31 procent sig ofte ensomme, mens dette gælder for 15 procent af unge i familiepleje og fem procent af ikke-anbragte unge. Kun 35 procent af anbragte unge har en kompetencegivende uddannelse som 30-årig, mens dette gælder for 77 procent af ikke-anbragte. 

Ifølge Jakob Simonsen, der er sekretariatsleder ved Naturvejledning Danmark, så er man i stigende grad opmærksom på det forhold, at naturen kan noget særligt over for udsatte målgrupper:

”Som mennesker er vi fra naturens side designet til at interagere med naturen. Når man kommer for langt væk fra den, så får man problemer i krop og sind. Som naturvejledere kan vi iværksætte en værktøjskasse, som giver de fagprofessionelle redskaber til at bruge naturen i arbejdet med de unge, og som øger tilknytning til naturen og derigennem skaber trivsel. De første og vigtigste skridt er at komme ud i den. Men når man dernæst bliver hjulpet til at åbne sanserne og forbinde sig til naturen, så koncentrerer man sig, smider forstyrrende tanker væk og distancerer sig til nogle af de ting, som forstyrrer i hverdagen,” forklarer Jakob Simonsen.  

Tidligere projekter peger på, at inddragelse af naturen i arbejdet med mennesker i sårbare positioner kan fremme netop trivsel og livsmestring gennem fællesskab og kompetenceudvikling i naturen. Ophold, bevægelse og træning i naturen har vist sig at påvirke menneskers mentale sundhed ved at reducere stress, angst, posttraumatisk stress og depression og ved at øge immunfunktion, trivsel, selvværdsfølelse, humør samt kognitive evner. Mekanismen kan være, at naturen er et kravfrit rum, hvor man ikke skal præstere - men bare være. 

Væredygtige Unge i Naturen er støttet med fem mio. kr. af Novo Nordisk Fonden og løber over tre år fra 2024-2027. Der afholdes kick off i projektet den 12. april 2024, hvor projektets partnere mødes for første gang.