Gå til hovedindhold

Fælles efteruddannelse af ledere skaber værdi i Holbæk

Ledere har et stort ansvar for at udvikle medarbejdere, så organisationens kerneopgaver bliver løst på bedste vis. Med ansvaret følger dog ikke altid de rette forudsætninger. Det har man blik for i Holbæk Kommune, hvor man har efteruddannet alle ledere til at arbejde strategisk og systematisk med kompetenceudvikling. Et forløb der i den grad har givet værdi for pengene og organisationen.

Hvert år afsætter Holbæk Kommune midler, der bruges til at kompetenceudvikle organisationens medarbejdere til at løse kerneopgaverne. For at udnytte ressourcerne bedst muligt har Holbæk Kommune i år valgt at opkvalificere alle organisationens ledere, så de er bedre klædt på til at gå strategisk og systematisk til værks i forhold til den fremtidige kompetenceudvikling af de ansatte.

”I stedet for at sende alle medarbejdere på kursus, har vi valgt at klæde lederne på til at finde ud af, hvor det er, at vi strategisk skal sætte ind for at kompetenceudvikle medarbejderne, så det skaber mest værdi for pengene og for organisationen,” siger Peter Joensen, der er afdelingsleder i Holbæk Kommune.

Det siger deltagerne

Peter Joensen, afdelingsleder i Holbæk Kommune

”I stedet for at sende alle medarbejdere på kursus, har vi valgt at klæde lederne på til at finde ud af, hvor det er, at vi strategisk skal sætte ind for at kompetenceudvikle medarbejderne, så det skaber mest værdi for pengene og for organisationen.”

John Øllegaard, chef for Drift, Data og Vedligehold i Holbæk Kommune

”Jeg har fået et større fællesskab og opbygget et netværk til folk, jeg ikke ser i det daglige. Holbæk er en kæmpestor kommune, så der er mange ledere, jeg ikke ser i det daglige. Gennem forløbet har vi fået en styrkelse af fællesskabet og en fælles platform for kompetenceudvikling.”

Arne Juul Vestergaard, teamleder for Teknik og Håndværk i Holbæk Kommune

”Man kan bruge relationerne til lederne i organisationen til at vende problematikker og dermed få nogle andre øjne på og nye input til at håndtere forskellige situationer.”

Forståelse for organisationens kompetencebehov er vigtigt

Kommuner skal konstant varetage nye opgaver, hvilket kræver nye metoder til at løse dem. Derfor skal en leder være god til at forstå, hvad der er brug for i organisationen, og om de pågældende kompetencer, der er behov for, er til stede. Faktisk er strategisk og systematisk kompetenceudvikling en af de vigtigste opgaver for en leder, hvis man skal udvikle en organisation, mener Kell Hartmann, chefkonsulent ved Center for Ledelse og Oplevelsesdesign på Professionshøjskolen Absalon.

”Som leder skal man kunne sætte det rigtige hold og udvikle organisationen med de medarbejdere, man er leder for. Derfor er det vigtigt, at man som leder kan analysere kompetencebehov i forhold til kerneopgaven,” forklarer han.

I Holbæk Kommune oplever man et behov for at udvikle organisationen i forhold til kerneopgaverne og sikre, at organisationen har de rigtige medarbejdere med de nødvendige kompetencer til at udføre opgaverne.

”Vi har i løbet af kurset hørt succeshistorier, hvor ledere i kommunen har fortalt, hvordan de har været hjemme og lave prøvehandlinger i praksis i deres egen organisation ud fra det, de har lært. Dét er beviset på, at forløbet virker, og at vi er kommet i mål. Nu er det en ny begyndelse, hvor vi har fået et fælles grundlag at stå på og en mere ensrettet tankegang til strategisk kompetenceudvikling”.
Peter Joensen, Afdelingsleder
Holbæk Kommune

Derfor gik Holbæk Kommune sidste år i dialog med Professionshøjskolen Absalon om et skræddersyet forløb for organisationens ledere med udgangspunkt i kommunens praksis, behov og ønsker. I marts startede Holbæk Kommunes mere end 200 ledere på forløbet.

En styrkelse af fællesskabet

I Holbæk Kommune tager det skræddersyede kompetenceudviklingsforløb udgangspunkt i ledernes kontekst. Som en del af forløbet var lederne undersøgende i egen praksis, de fik oplæg på temadage og adgang til virtuelle on-line læringsressurcer, som blev opbygget på kommunens eget intranet. Derudover lavede lederne prøvehandlinger i egen praksis og havde stor gavn af at udveksle ledelseserfaringer på tværs af afdelingerne i Holbæk. Sparringen mellem organisationens ledere har virket godt i praksis.

Peter Joensen, afdelingsleder i Holbæk Kommunes HR, fremhæver de virtuelle on-line ressurcer som en stor gevisnt for kommunen. ”De kan jo løbende genbesøges af lederne og anvendes også i forbindelse med on-boarding af nye ledere”.

Fællesskabet mellem lederne i organisationen er også et element af undervisningen, som John Øllegaard, chef for Drift, Data og Vedligehold i Holbæk Kommune og deltager på forløbet, fremhæver som ekstra givende.

”Jeg har fået et større fællesskab og opbygget et netværk til folk, jeg ikke ser i det daglige. Holbæk er en kæmpestor kommune, så der er mange ledere, jeg ikke ser i det daglige. Gennem forløbet har vi fået en styrkelse af fællesskabet og en fælles platform for kompetenceudvikling,” siger han.

Og Arne Juul Vestergaard, der er teamleder for Teknik og Håndværk i Holbæk Kommune supplerer: ”Man kan bruge relationerne til lederne i organisationen til at vende problematikker og dermed få nogle andre øjne på og nye input til at håndtere forskellige situationer.”

Skræddersyet efteruddannelse med udgangspunkt i praksis

I Holbæk Kommune er tilfredsheden med det skræddersyede forløb og samarbejdet med Professionshøjskolen Absalon ikke til at overse. Den praksisnære undervisning har løbende skabt værdi i praksis, og forløbet har i den grad indfriet organisationens forventninger og målsætninger. 

”Vi har i løbet af kurset hørt succeshistorier, hvor ledere i kommunen har fortalt, hvordan de har været hjemme og lave prøvehandlinger i praksis i deres egen organisation ud fra det, de har lært. Dét er beviset på, at forløbet virker, og at vi er kommet i mål. Nu er det en ny begyndelse, hvor vi har fået et fælles grundlag at stå på og en mere ensrettet tankegang til strategisk kompetenceudvikling,” siger Peter Joensen.

Professionshøjskolen Absalon tilbyder forskellige skræddersyede videre- og efteruddannelser for ledere, og de indgår gerne i nye samarbejder om nye forløb af forskelligt omfang.