Gå til hovedindhold

I Kalundborg Kommune taler alle ledere nu samme sprog

De seneste to år har alle 200 ledere i Kalundborg Kommune gennemført et udviklingsforløb, der har skabt et fælles grundlag for ledelse – og et mod til at udfordre sig selv

Det handler om at skabe et fælles mind-set, så lederne kan bruge hinanden mere, og resultaterne bliver bedre – og dermed til større gavn for både kommunen og dens borgere.

Sådan opsummerer kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen resultatet af det udviklingsforløb, som alle Kalundborg Kommunes 200 ledere de seneste to år har gennemført.

”Her efter forløbet oplever vi, hvordan vi som ledere er begyndt at bruge hinanden meget mere i hverdagen, hvordan vi inviterer hinanden ind i vores ledelsesrum, og udfordrer den måde, vi er vant til at udøve ledelse på,” siger Jan Lysgaard Thomsen og fortsætter:

”Netop dét er en enorm styrke, for det viser noget sårbarhed og noget risikovillighed, og det er en central forudsætning for at udvikle sig personligt som leder.”

Kompetenceudvikling på tværs af ledelseslag

Jan Lysgaard Thomsen, kommunaldirektør

”Vi havde et ønske om at styrke det individuelle lederskab og den vertikale og horisontale sammenhængskraft i ledelsen. Det er der blevet arbejdet meget målrettet med. Her efter forløbet oplever vi, hvordan vi som ledere er begyndt at bruge hinanden meget mere i hverdagen, hvordan vi inviterer hinanden ind i vores ledelsesrum, og udfordrer den måde, vi er vant til at udøve ledelse på."

Lone Himmelstrup, chef for Vej, Ejendom og Affald

”Det, at vi har haft udgangspunkt i vores fælles visioner og styringsgrundlag, har gjort, at vi har fået en høj grad af sammenhængskraft på tværs af hele ledelsen. Vi har haft mulighed for at tale vores ledelsesgrundlag sammen, vi har tolket på det og talt om, og hvad det betyder i praksis. Vi har kort sagt fået etableret et fælles grundlag for vores måde at gøre tingene på.”

Rune Frimann Larsen, teamleder for Ejendom og Affald

”Det har været spændende at opleve, hvordan man tænker ledelse på andre områder end mit eget. For andres beslutninger påvirker det, jeg arbejder med til hverdag, og derfor kan vi sammen skabe nogle resultater, som er til gavn for kommunen og dens borgere".

Afsæt i ledernes hverdag

Det hele startede i 2018, hvor Kalundborg Kommune havde et ønske om at styrke deres fælles ledelsesmæssige tilgang til opgaverne.

Sammen med Professionshøjskolen Absalon og konsulentfirmaet LEAD, gik Kalundborg Kommune i gang med en analyse- og designfase, så man var sikker på, at det kommende lederudviklingsforløb stemte overens med de ønsker og behov, som kommunen havde.

Kalundborg Kommune havde i forvejen udviklet et professionelt ledelses- og styringsgrundlag sammen med LEAD, der fungerer som fundament for ledernes dagligdag. Men de ønskede, at der kom mere fokus på samarbejde på tværs af ledelsen, så adfærden beskrevet i ledelsesgrundlaget kom ud og leve i organisationen – så det ville gøre en endnu større forskel for kommunens borgere.

”Vi havde samtidig et ønske om at styrke det individuelle lederskab og den vertikale og horisontale sammenhængskraft i ledelsen. Det er der blevet arbejdet meget målrettet med,” fortæller kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen, der deltog i forløbet på lige fod med alle kommunens andre ledere.

Det blev planlagt, så lederudviklingsforløbet først og fremmest havde fokus på at skabe udvikling for den enkelte leder, i ledergrupperne og på tværs af organisationen.

Samtidig skulle udviklingsforløbets teorier og cases tage direkte afsæt i den hverdag, som lederne har i Kalundborg Kommune.

Lone Himmelstrup, chef for Vej, Ejendom og Affald i Kalundborg Kommune og Rune Frimann Larsen, teamleder for Ejendom og Affald.

Et fælles grundlag for ledelse

En af de ledere, der deltog i udviklingsforløbet, er Lone Himmelstrup. Hun er chef  for Vej, Ejendom og Affald i Kalundborg Kommune, og om udviklingsforløbet udtaler hun:

”Det, at vi har haft udgangspunkt i vores fælles visioner og styringsgrundlag, har gjort, at vi har fået en høj grad af sammenhængskraft på tværs af hele ledelsen,” fortæller Lone Himmelstrup.

”Vi har haft mulighed for at tale vores ledelsesgrundlag sammen, vi har tolket på det og talt om, og hvad det betyder i praksis. Vi har kort sagt fået etableret et fælles grundlag for vores måde at gøre tingene på.”

Resultater for borgerne

Også teamlederne i kommunen har deltaget i lederudviklingsforløbet. En af dem er Rune Frimann Larsen, der er teamleder for Ejendom og Affald.

”Det har været spændende at opleve, hvordan man tænker ledelse på andre områder end mit eget. For andres beslutninger påvirker det, jeg arbejder med til hverdag, og derfor kan vi sammen skabe nogle resultater, som er til gavn for kommunen og dens borgere,” siger Rune Frimann Larsen.

Han uddyber, at det især har været givende, at udviklingsforløbet har været med til at skabe stærke relationer på tværs af ledelsesområder og niveauer.

”Jeg synes, vi har fået opbygget nogle mere bæredygtige samarbejder omkring opgaveløsningen. At vi arbejder med fælles retning omkring en opgave gør, at vi skaber et mere fælles fundament og sætter et mere fælles aftryk, og det kan være med til at skabe et stærkere fundament for de resultater, vi gerne vil skabe,” siger Rune Frimann Larsen.

Mærkbare effekter i hverdagen

Efter lederudviklingsforløbet sluttede, har de tre deltagere haft tid til at bruge de nye inputs i hverdagen, og de er ikke i tvivl om, at det har bragt noget positivt med sig.

”Det er et forløb, jeg bestemt vil anbefale, og det sætter nogle solide spor i Kalundborg Kommune allerede nu,” siger kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen.

Han suppleres af Lone Himmelstrup, chef for Vej, Ejendom og Affald, der fremhæver, at også kommunens medarbejdere har fået noget ud af lederudviklingsforløbet.

”Vores medarbejdere har været nysgerrige og spurgt ind til forløbet, og vores teamledere har inviteret medarbejderne med ind i en dialog om lederudviklingsforløbet og på den måde brugt forløbet til at drøfte vores fælles retning i kommunen. Så alle medarbejderne på mit område kender nu vores ledelsesgrundlag, og på den måde bliver det noget fælles for hele organisationen.”

Fakta om forløbet

  • Lederudviklingsforløbet blev faciliteret af LEAD og Professionshøjskolen Absalon.
  • Alle ledere i Kalundborg Kommune deltog, både fra niveau 1, 2 og 3.
  • Udviklingsforløbet blev indledt med en analyse- og designfase. Efterfølgende bestod forløbet af fire fællessamlinger for samtlige ledere i kommunen. Efter hver fællessamling blev der suppleret med et modul målrettet direktions- og chefniveau samt ledere af medarbejdere.
  • Som en integreret del af udviklingsforløbet fik alle ledere tilbudt to valgmoduler på Diplomuddannelsen i ledelse. Kompetencegivende uddannelse, som lederne kan anvende i deres fortsatte karriereudvikling.
  • Projektet løb fra 2019-2021.

Kontakt