Gå til hovedindhold

Magiske rum skaber overskud hos både børn og pædagoger

Lege- og læringsmiljøer i daginstitutionerne er ofte alt for funktionelle, og det sætter begrænsninger for både børn og voksne. Men der skal kun få greb til for at skabe både æstetik og magi.

Æstetik og magi hænger nøje sammen, og begge dele er med til at styrke børnenes leg og læring i daginstitutionerne.

Men hvordan sikrer man, at rummene i institutionen bliver indrettet på den rigtige måde, så de stimulerer både børn og pædagoger?

Lyt med og bliv klogere på...

I Absalons podcast PædTalks taler chefkonsulent Gitte Riis om de magiske læringsmiljøer med Pia Beier, chefkonsulent hos Absalon, og med Louise Friis, som har virksomheden Pædagogisk Indretning (tidligere partner i Friis&Clemme).

Pia Beier arbejder især med kvalitet i de fysiske læringsmiljøer, og Louise Friis arbejder i sin virksomhed med at skabe magiske rum og gode læringsmiljøer i daginstitutioner.

Find podcastafsnittet om 'Magiske lege- og læringsmiljøer' her

Du kan læse tre af podcastens pointer her: 

1. Rum og pædagogik hænger sammen

Det er vigtigt at have fokus på de magiske lege- og læringsmiljøer i daginstitutionerne, fordi de fysiske rammer – rummet – og pædagogikken er tæt forbundne.

Når vi skal arbejde med legen, og specielt med kvaliteten med legen, og med børnefællesskaber, så er det vigtigt, at fundamentet er i orden, og at rammerne er til det.

Desværre mangler netop fundamentet ofte ude i daginstitutionerne, og derfor er det vigtigt, at der arbejdes med det, så vi skaber kvalitet i de fysiske lærings- og legemiljøer: altså, hvordan indretter vi os, og hvordan organiserer vi os?

2. Magi er vigtigt for børnene

I mange institutioner er tingene blevet lidt for funktionelle. For eksempel er alle væggene hvide, og overfladerne er lavede til at være lette at tørre af. Det er blevet en smule for praktisk, og det betyder, at der er færre steder, hvor magien kan opstå for børnene.

Hvis vi skal støtte lege og nærværet, er det derfor vigtigt, at vi skaber rum til både leg, ro og fordybelse i daginstitutionerne.

De rigtige rum er samtidig med til at skabe overskud hos pædagogerne. For eksempel er der blevet lavet forsøg, hvor daginstitutioner er blevet inddelt i konkrete zoner, som er taget direkte ud fra målene i den ny læreplan, og det kan skabe ny inspiration hos pædagogerne. 

3. Reorganiser – og lad rummet invitere til leg og læring

Et æstetisk børnemiljø handler om, hvordan det sanses, og hvordan det mærkes for det lille barn at træde ind i daginstitutionen. Hvad er det, rummet inviterer til?

Reorganisering og nye farver i en institution kan gøre det meget mere spændende og inspirerende for pædagogerne at gå på arbejde. Og det udløser en kreativ energi til at gøre noget sammen med børnene.

Et rum skal åbne op for at børnene kan eksperimentere, og at legen skal kunne udvikle sig på sine egne præmisser, for legen er et mål i sig selv. Derfor er det vigtigt, at børneperspektivet er en del af de her legemiljøer.