Gå til hovedindhold

Mange ansøgere til nye uddannelser

To nye uddannelser er kommet til Absalon. Jordemoder- og radiografuddannelsen har begge tiltrukket et stort antal ansøgere til de første hold. Til gengæld er der et stort fald i det samlede antal ansøgere på 17 procent, hvor særligt velfærdsuddannelserne trækker færre ansøgere. Det er meget, meget alvorligt og bekymrende, mener rektor Camilla Wang, da der er stor mangel på sygeplejersker, pædagoger og lærere i hele Region Sjælland.

Kvote1

For første gang er det muligt at læse til jordemoder og radiograf på Absalon. De to nye uddannelser er kommet rigtig godt fra start. Særligt jordemoderuddannelsen i Slagelse, der har fået hele 155 ansøgere på 1. prioritet til i alt 36 pladser:

“Jordemoderuddannelsen er en meget populær uddannelse på landsplan, hvor der er rigtig mange ansøgere om forholdsvis få pladser.Sådan er det også gået her på Absalon, og det er vi meget glade for”, siger rektor for Absalon, Camilla Wang. “Der er stor mangel på jordemødre i regionen, men det kan vi forhåbentlig være med til at rette op på nu”.

Den anden nye uddannelse, radiografuddannelsen i Næstved, er ligeledes kommet rigtig godt fra start med 37 ansøger. Uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator (SAK), der åbnede sidste år, har ligeledes fået et flot antal ansøgere. 112 har ønsket at starte på den forholdsvis nye uddannelse, som før var kendt som lægesekretæruddannelsen.

 

“Jordemoderuddannelsen er en meget populær uddannelse på landsplan, hvor der er rigtig mange ansøgere om forholdsvis få pladser.Sådan er det også gået her på Absalon, og det er vi meget glade for”.
Camilla Wang
Rektor for Professionshøjskolen Absalon
Radiograf

Tilstrømning af studerende fortsætter i Kalundborg

Sidste år åbnede Absalon et nyt campus i Kalundborg, og i februar 2022 åbnede det nye Helix Lab lige ved siden af Absalons campus. Diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi opretholder sidste års rekordstore antal ansøgere, mens diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi mere end fordobler antallet af ansøgere.“I en situation hvor ansøgertallet til Absalons uddannelser samlet set er faldet med 17 pct., er det utroligt flot og meget glædeligt, at der er stadigt flere ansøgere til ingeniøruddannelserne i Kalundborg.  Absalon har sammen med Region Sjælland, Kalundborg Kommune og virksomhederne i området vist, at man kan lykkes med at etablere uddannelser et nyt sted, trække studerende til og sikre dygtige medarbejdere til virksomhederne efterfølgende. Det er til stor gavn for udviklingen i lokalområdet, i Region Sjælland og i Danmark som helhed”, siger Camilla Wang.

 

“I en situation hvor ansøgertallet til Absalons uddannelser samlet set er faldet med 17 pct., er det utroligt flot og meget glædeligt, at der er stadigt flere ansøgere til ingeniøruddannelserne i Kalundborg.  Absalon har sammen med Region Sjælland, Kalundborg Kommune og virksomhederne i området vist, at man kan lykkes med at etablere uddannelser et nyt sted, trække studerende til og sikre dygtige medarbejdere til virksomhederne efterfølgende. Det er til stor gavn for udviklingen i lokalområdet, i Region Sjælland og i Danmark som helhed”
Camilla Wang
Rektor for Professionshøjskolen Absalon
Maskintek

Alvorligt fald på velfærdsuddannelserne

Igen i år falder antallet af ansøgere til velfærdsuddannelserne sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver. Søgningen til sygeplejerskeuddannelsen er faldet med 28 procent, til pædagoguddannelsen er søgningen faldet på 21 procent, socialrådgiver er faldet på 17 procent, og endelig er faldet på læreruddannelsen på 10 procent. Ifølge rektor Camilla Wang, er situationen meget alvorligt og bekymrende:

“Allerede nu mærker vi helt konkret i Region Sjælland den store mangel på sygeplejersker, men også på lærere og pædagoger. Det er en udvikling, der skal rettes op på, da det ellers vil have store negative konsekvenser for den velfærd, vi som borgere i regionen oplever. Lige fra behandling på sygehusene til hjælp og omsorg i ældreplejen i kommunerne”.

Problemet har været forudset i et stykke tid, og der kommer ikke til at løse sig selv. En analyse udarbejdet af DAMVAD for Danske Professionshøjskoler sidste år viste, at der vil mangle samlet ca. 7.000 sygeplejersker, lærere, pædagoger og socialrådgivere i Region Sjælland i 2030:

“Vi er desværre ramt af en perfekt storm i regionen. Antallet af ældre og børn stiger, samtidig med at antallet af unge falder. Der er altså flere og flere, der har brug for pasning, omsorg og gode rammer for udvikling og læring, mens der bliver færre og færre af de  unge, der gerne skulle uddanne sig til de vigtige opgaver. Vi har råbt vagt i gevær om dette i lang tid, og med årets katastrofetal, bør det stå klart for alle, at der skal handles hurtigt, siger rektor Camilla Wang.

 

"Vi er desværre ramt af en perfekt storm i regionen. Antallet af ældre og børn stiger, samtidig med at antallet af unge falder. Der er altså flere og flere, der har brug for pasning, omsorg og gode rammer for udvikling og læring, mens der bliver færre og færre af de  unge, der gerne skulle uddanne sig til de vigtige opgaver. Vi har råbt vagt i gevær om dette i lang tid, og med årets katastrofetal, bør det stå klart for alle, at der skal handles hurtigt".
Camilla Wang
Rektor for Professionshøjskolen Absalon

Det samme dystre billede går igen på de andre professionshøjskoler i Danmark:

“Det vidner om, at en ond spiral er i gang. Det er ikke et problem, som kan løses ét sted. Det kræver tæt samarbejde på tværs af regioner, kommuner, skoler og uddannelser, men det kræver også politisk opmærksomhed og handling på nationalt niveau”, siger Camilla Wang.

Den 28. juli får alle, der har søgt ind på en videregående uddannelse i Danmark, svar på, om de er optaget. Herefter er det muligt at søge optagelse på uddannelser med ledige pladser, som blandt andet vil fremgå af Absalons hjemmeside.