Gå til hovedindhold

Nicolaj er maskiningeniørstuderende i Biotekbyen

Nicolaj Mortensen, 22, er ved at uddanne sig til maskiningeniør på Professionshøjskolen Absalon i Kalundborg. Ud over at passe sit studie, arbejder Nicolaj som studentermedhjælper ved Novo Nordisk.

Maskiningeniørstuderende foran Novo Nordisk

”I løbet af min studietid har der været en tæt kontakt med virksomhederne i Kalundborg. Det har dannet en god bund for at få et netværk fx gennem gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg, hvor jeg har hørt mere om mulighederne inden for maskinteknologi. Det er rigtig fedt at mærke, at virksomhederne gerne vil os som studerende,” siger Nicolaj Mortensen, som er ved at uddanne sig til maskiningeniør på Professionshøjskolen Absalon i Kalundborg.

Nicolaj har i forvejen en uddannelse som smed fra EUX Holbæk, et stenkast fra hans fødeby. Som emne til sit afsluttende eksamensprojekt på EUX uddannelsen, valgte Nicolaj at skrive om brugen af rustfaste stålrør i medicinalbranchen, hvilket fik Nicolajs fulde opmærksomhed.

Klar på mere uddannelse

Under uddannelsen til smed blev Nicolaj tilbudt en læreplads, hvor han fik praktisk erfaring med faget. Han tog sin læreplads hos Novo Nordisk i Kalundborg under hans 4-års studieforløb ved EUX.

”Som smedelærling fandt jeg ud af, at praktiske erfaringer betyder meget i kombination med den faglige viden. Under lærepladsen fik jeg et større kendskab til designprocedure af maskiner og metaller” siger Nicolaj.

Da Nicolajs læreplads lakkede mod enden, blev det klart for ham, at han ville prøve nye udfordringer.

”I løbet af lærepladsen hørte jeg om mulighederne om uddannelse hos Absalon i Kalundborg. Jeg tog til åbent hus hos Absalon for at høre mere om mulighederne inden for maskinteknologi, og jeg endte med at tage springet og søge ind,” deler Nicolaj.

Tæt kontakt på Absalon

Nicolaj startede med maskiningeniøruddannelsen i september 2020 og er nu igang med sit 4. semester. Noget af det som tiltalte Nicolaj ved Absalon, er den tætte kontakt til medstuderende og virksomhederne. ”Da jeg startede på Absalon, var vi  en mindre klasse på 11 studerende. Det har klart gjort, at vi har fået et tættere forhold til hinanden på tværs i klassen. Der har også været god mulighed for til at stille underviserne spørgsmål, som de har taget sig god tid til at uddybe,” forklarer Nicolaj.

Under sit studie har Nicolaj også lært de lokale virksomheder bedre at kende.

Han fortæller:

”I løbet af min studietid har der været en tæt kontakt med virksomhederne i Kalundborg. Det har dannet en god bund for at få et netværk fx gennem gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg, hvor jeg har hørt mere om mulighederne inden for maskinteknologi. Det er rigtig fedt at mærke, at virksomhederne gerne vil os som studerende.”

Studiejob hos Novo Nordisk

Ud over at passe sit studie, arbejder Nicolaj hos Novo Nordisk i Kalundborg i den samme bygning, hvor han havde sin læreplads som smed. ”Absalon havde sendt en liste ud med ledige stillinger i nogle af de lokale virksomheder, og der var en ledig stilling som studentermedhjælper hos Novo Nordisk. Jeg endte med at søge stillingen og fik den tilbudt, og så var det en fordel, at jeg kendte til processerne,” påpeger Nicolaj.

I jobbet som studentermedhjælper arbejder Nicolaj ca. 8 timer om ugen.  

”Jeg har nogle planlagte timer om ugen og nogle flextimer, så det er tilpasset de studieperioder, hvor jeg har travlt. Jeg har bl.a. nogle arkiveringsopgaver, og så er jeg også blevet en del af et projekt, hvor jeg får erfaring relateret til min uddannelse,” fortæller Nicolaj.

Vil gerne ud og gøre en forskel

Nicolaj bliver færdiguddannet i januar 2024 og har nogle år tilbage af sin diplomingeniøruddannelse.

”Når jeg bliver færdiguddannet som maskiningeniør, håber jeg at få job hos Novo Nordisk. Jeg vil gerne ud og gøre en forskel i den virksomhed, som jeg kommer til at arbejde hos.” afslutter Nicolaj.

Fakta

Det nye Absalon Campus i Kalundborg er under opførelse på Stejlhøj og står klar fra sommeren 2021 til at huse de første studerende fra Professionshøjskolen Absalon inden for fagene diplomingeniør i bioteknologi og maskinteknologi, samt bioanalytiker.

Campusområdet udvides også med det nye uddannelses- og forskningscenter Helix Lab, som vil huse de første kandidatstuderende fra januar 2022. Hvert semester bliver ca. 15 kandidatstuderende fra landets universiteter optaget på Helix Lab, hvor de studerende skriver deres specialeprojekter i samarbejde med virksomheder i Kalundborgs industri. Læs mere om Helix Lab her.

EUX Holbæk er en del af EUC Nordvestsjælland, som er Nordvestsjællands største uddannelsesinstitution, der udbyder over 30 erhvervsuddannelser og kurser i  samarbejde med det lokale erhvervsliv. Læs mere om uddannelsesmulighederne for EUX hos EUC Nordvestsjælland her.