Gå til hovedindhold

Fra elektronikoperatør til maskiningeniør

Kamilla Grøntved læser til diplomingeniør i maskinteknologi og er lige nu i praktik hos Novo Nordisk Manufacturing Kalundborg. Kamilla har altid været nysgerrig på teknologi og robotter, og på uddannelsen har hun fået god forståelse for tekniske produkter og systemer.

Kamilla Grøntved foto fra Novo Nordisk

En attraktiv lokal uddannelse  

Kamilla Grøntved er vokset op i en naboby ved Kalundborg, og har i en årrække arbejdet som elektronikoperatør hos en lokal virksomhed. Selvom faget altid har interesseret Kamilla, kom der alligevel et tidspunkt, hvor Kamilla ville prøve nye udfordringer. 

”Jeg savnede mere teoretisk forståelse efter at have arbejdet nogle år som elektronikoperatør. Derfor var planen, at jeg skulle søge ind på en videregående uddannelse i Odense, men det ville det betyde at jeg skulle pendle i 3,5 år,” starter Kamilla, og fortsætter: “Da jeg fandt ud af at man kunne studere maskinteknologi i Kalundborg, havde jeg det som om, at uddannelsen var støbt til mig, fordi jeg altid har interesseret mig for faget og gerne ville lære mere og arbejde videre med området”  

På uddannelsen er der en løbende veksling mellem undervisning og praksis, hvilket især var noget, der tiltalte Kamilla. Kamilla søgte en plads, og blev optaget som en del af det første hold diplomingeniørstuderende i maskinteknologi på Campus Kalundborg i 2020.  

Fokus på relationer og faglighed 

Det blev tydeligt for Kamilla, at der er tæt kontakt til medstuderende, underviserne og flere lokale biotekvirksomheder. Holdene består af mindre klasser, hvor bl.a. undervisning, gæsteforelæsning, virksomhedsbesøg og projektarbejde står på studieskemaet. 

“Det nære studiemiljø gør det nemmere at komme i kontakt med ens medstuderende, så på den måde er der gode muligheder for at være social, og blive en del af et fællesskab. Absalon arrangerer flere arrangementer, hvor man kan møde studerende på tværs af campus.” fortæller Kamilla og tilføjer: 

Desuden er underviserne dygtige, og man har følelsen af at blive set af sin underviser. Absalon afspejler på den måde arbejdslivet meget godt, fordi man i et job jo også har en leder som gerne vil hjælpe en, hvis der er brug for det. For eksempel blev jeg gravid sidste år, og måtte udskyde mine sommereksamener med et år, hvilket jeg oplevede stor fleksibilitet omkring fra Absalons side.
Kamilla Maria Grøntved
Diplomingeniørstuderende i maskinteknologi, 6. semester

Kamilla bruger en del af sin fritid på at være sammen med sin familie, og er igang med at sætte hus i stand sammen med sin kæreste.  

Matchmaking førte til praktikplads hos Novo Nordisk 

Som et led i uddannelsen har Kamilla landet en praktikplads hos Novo Nordisk Manufacturing Kalundborg. Kamilla mødte sin nuværende leder på den årlige match making-event på Absalon i Kalundborg, som har til formål at hjælpe studerende med at komme i direkte kontakt med de lokale virksomheder, og for virksomhederne at synliggøre ledige praktik-/og studiejobs. 

Jeg talte med flere virksomheder til match making, og er i dag blevet en del af et team, der arbejder i teknisk support af den daglige drift. Der er fx maskinmestre og ingeniører, og arbejdet kræver en del samarbejde på tværs i teamet og med andre afdelinger. Det er rigtig spændende og lærerigt, og jeg føler virkelig, at jeg vokser i rollen.
Kamilla Maria Grøntved
Diplomingeniørstuderende i maskinteknologi, 6. semester

“Jeg kan i den grad mærke, at jeg trækker på viden, som jeg har fået med fra studiet. Vi har for eksempel lært om LEAN og planlægning, produktion, industri 4.0 og det gør, at man bedre kan komme med forslag. Min leder har givet mig en masse spændende opgaver, og jeg er også blevet ansvarlig for nogle projekter som praktikant.” afslutter Kamilla. 

Når Kamilla afslutter praktikforløbet, starter hun sit afsluttende semester, som består af et bachelorprojekt. Her har Kamilla allerede en aftale med Novo Nordisk om at skrive et projekt, der handler om automatisering af et flow omkring reservedele. 

Når Kamilla afslutter uddannelsen til januar 2025, er der ingen tvivl om at hun håber at få tilbudt et job i Biotekbyen, hos en af de lokale biotek-virksomheder. 

Fakta om uddannelsen

Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi er et fuldtidsstudie på 3½ år inklusiv et semester/5 måneder i praktik i en virksomhed. 

Uddannelsen er opbygget med en løbende vekselvirkning af teoretiske fag og projekter, så du hele tiden får prøvet teorien af, laver prototyper mv.

Ansøgningsfrist via kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Ansøgningsfrist via kvote 1: 5. juli kl. 12.00

Læs mere om optagelse og adgangskrav