Gå til hovedindhold

Ny aftale giver 10.000 kr. i tilskud til efteruddannelse

Som noget nyt vil det fra 2024 være muligt for folk med en professionsbacheloruddannelse at få tilskud til efter- og videreuddannelse via Omstillingsfonden. Det er et resultat af den netop offentliggjorte trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Konkret betyder det, at bl.a. lærere, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere årligt vil kunne få op til 10.000 kr. i tilskud, når de tilmelder sig diplom- eller akademimoduler.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 12. september 2023 indgået en ny trepartsaftale med en ambition om at styrke vilkårene for videregående efteruddannelse og sporskifte. Derfor afsætter man 100 mio. kr. årligt til Omstillingsfonden, som giver økonomisk støtte til efter- og videreuddannelse. 

Som noget nyt vil også professionsbachelor-uddannede få mulighed for at søge tilskud på op til 10.000 kr., der kan dække næsten hele udgiften til et diplommodul. Fremover bliver der årligt blive øremærket 15 millioner kroner til ansøgere med en uddannelse på professionsbachelorniveau.At Omstillingsfonden gøres varig og målgruppen udvides fra ufaglærte og faglærte til også at omfatte medarbejdere med en uddannelse til og med professionsbachelorniveau, betyder at kommunerne i årene frem er sikret næsten gratis kompetenceudvikling på de områder, hvor man har allerstørst behov. Og det vækker glæde hos Daniel Bojsen, Direktør for Sundhed, Social og Engineering, med ansvar for efter- og videreuddannelse på Absalon:

“Det er utroligt positivt, at der nu er fokus på den vigtige kompetenceudvikling af kernepersonalet i kommuner og sygehuse. I en tid, hvor vi kæmper med mange store velfærdsudfordringer og mangel på ressourcer og personale, er det helt afgørende at styrke og udvikle de faglige kompetencer hos de mange professionsbachelorer, der står forrest og løfter opgaven i skoler, institutioner, plejehjem og sygehuse”

Konkret betyder trepartsaftalen, at det bliver muligt at søge tilskud til bl.a. aktiviteter på meritlærer- og meritpædagoguddannelserne, samt til diplommoduler som f.eks. praktikvejleder på professionsbacheloruddannelserne. Det bliver også muligt for sygeplejersker, lærere, pædagoger og socialrådgivere, at søge om tilskud til moduler under de forskellige diplomuddannelser.

Gratis realkompetencevurdering og vejledning

Med aftalen bliver det nu gratis at få en realkompetencevurdering (RKV). En realkompetencevurdering (RKV) anslår dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse eller et modul i uddannelsen. Dine reelle kompetencer består af de færdigheder, som du har fra dit arbejdsliv, din skolegang, dine kurser og dit fritidsliv. Du kan få vurderet dine reelle kompetencer både i forhold til få adgang til en uddannelse, få godskrevet et modul (fag) på en uddannelse eller en hel uddannelse

Læs mere om RKV her

Hvis du er nysgerrig på dine egne konkrete muligheder kan du kontakte:

Ann-Sofie Borgen Andersen (asba)

Specialkonsulent
Stab for Forskning og Udvikling
Slagelse