Gå til hovedindhold

Ny docent er optaget af at hjælpe børn med udfordringer

Siden Laura Mørk Emtoft blev færdiguddannet skolelærer har hun været optaget af børn med skolevanskeligheder. Specialpædagogik og udsathed er stadig hendes fokuspunkt, som hun bringer med ind i jobbet som ny docent i Center for Skole og Læring i Vordingborg.

Foto af Laura Emtoft

Det gik tidligt op for Laura Mørk Emtoft, at mange børn har behov, der ikke bliver dækket i klasselokalet. Laura er uddannet folkeskolelærer og har en kandidat i almen pædagogik. Allerede under hendes studietid kunne hun se, at der var et uudnyttet potentiale i specialundervisningen og specialklasserne.

”Efter jeg havde afleveret mit speciale, blev jeg ansat i Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) i Ishøj Kommune, hvor jeg var med til at visitere børn. Her blev jeg kun bekræftet i, at der var et behov for en ekstra indsats på det område,” siger hun.

Optaget af de svageste

Laura Mørk Emtoft blev efterfølgende ansat på Absalon, hvor hun nu har haft sin gang i 17 år. Den 1. maj tiltrådte hun som docent i Center for Skole og Læring – og hun er stadig optaget af specialpædagogik og udsathed blandt børn.

Jeg er især interesseret i begrebet mellemformer. Gruppen af børn med vanskeligheder i skolen vokser og dem er jeg meget optaget af at hjælpe.
Laura Mørk Emtoft
Docent, Center for Skole og Læring, Vordingborg

Fra omkring 2011 begyndte man at tilbageføre børn fra specialområdet og ind i skolen – og det var ikke uden problemer, forklarer Laura Mørk Emtoft. Nu går udviklingen den anden vej. Men det ændrer ikke på, at der stadig er udfordringer for børn og lærere.

”Vi har en kæmpe stigning i børn, der har problematisk skolefravær – og måske kan vi finde en måde, hvor de faktisk kan holde ud at komme i skole. Det område er ikke færdigudviklet og professionaliseret endnu.”

Samarbejde med praksis

Laura Mørk Emtoft håber, at hun som docent i Center for Skole og Læring kan opbygge et forskningsmiljø, der samarbejder tæt med praksis.

”Det er vi nødt til. Vi kan ikke komme ud, kigge på andre og skrive kritiske artikler. Vi skal byde ind med forskning, tid og processer, mens andre byder ind med viden og praksis. Det er det som Professionshøjskolerne kan tilbyde,” understreger hun.

Forskningen skal desuden bruges i Absalons uddannelser.

”Der bliver oprettet et nyt linjefag indenfor specialpædagogik på læreruddannelsen, og her vil en del af vores forskning også blive videreformidlet til de studerende. Her er det relevant at have studerende med i forskningsprojekterne, så de oplever at være en del af noget større der rækker udover dem selv.”

For ifølge Laura Mørk Emtoft kan folkeskolen ikke blive ved med at producere mennesker, der står uden for vores samfund – den skal derimod sikre, at størstedelen får mulighed for at få en uddannelse og et værdigt liv. Men samtidig skal man skabe et meningsfuldt liv for dem, der ikke får en uddannelse.

”Specialundervisningen har været henlagt i skygge, fordi vi gerne vil have mindre af den – men det ændrer jo ikke på, at børnene stadig skal have meningsfuld undervisning. Skolen skal ikke producere ulighed. Den skal skabe meningsfulde liv – også for børn, der har store vanskeligheder.”

Forskningsmiljøet uddannelsesmobilitet og læringsfællesskaber vil med ansættelsen af Laura Mørk Emtoft styrke forskningen inden for det specialpædagogiske område og fortsætte forskningsmiljøets allerede veletableret forsknings kapacitet inden for udsathedsområdet.  

Læs mere om: