Gå til hovedindhold

Ny samarbejdsaftale mellem Absalon og Næstved Kommune

For at støtte op om en god start på arbejdslivet for nyuddannede har Absalon netop indgået en samarbejdsaftale med Næstved Kommune. Fokus er på at forene uddannelse med den kommunale praksis.

Aftale næstved og Absalon

Absalon og Næstved Kommune har netop indgået en samarbejdsaftale, en aftale som skal hjælpe Næstved kommunes ønske om at blive en mere attraktiv uddannelsesby, hvor de studerende får adgang til at afprøve det de lærer, mens de lærer.

Gennem rekruttering til uddannelserne, uddannelse af kvalificeret personale samt fastholdelse af fagprofessionelle skal der sikres tilstrækkeligt med arbejdskraft på velfærdsområderne. Det er netop det, den nye samarbejdsaftale mellem Næstved Kommune og Professionshøjskolen Absalon skal sørge for. 

Der vil være et særligt fokus på uddannelserne inden for velfærdsområdet i den nye aftale, fordi det er områder, som i fremtiden kan få udfordringer med især rekruttering. 

"Det glæder mig, at vi nu har indgået det her samarbejde med Professionshøjskolen Absalon. Ved at byde ind med den kommunale praksis håber vi at engagere de studerende, så de oplever, at velfærdsuddannelserne og arbejdet i Næstved Kommune er attraktivt".
Carsten Rasmussen
Borgmester Næstved

Attraktiv arbejdsplads for både studerende og dimittender

Næstved Kommune og Professionshøjskolen Absalon har samtidig et ønske om at understøtte samarbejdet mellem den kommunale praksis og Professionshøjskolen Absalons udviklingsprojekter og forskning.

Det skal for eksempel ske gennem større eller mindre forskningsprojekter, der kan hjælpe kommunen med at få viden, som ikke er tilgængelig i dag.

Frem mod foråret 2023 vil en arbejdsgruppe udarbejde den første årlige handleplan for samarbejdet og de kommende aktiviteter.

Det kan for eksempel være gennem udvikling af samarbejdet til glæde for studerende i praktik og dimittender samt ved at bringe den kommunale praksis ind gennem for eksempel projektsamarbejder og studiejobs.

"Sammen kan vi sikre, at der uddannes endnu flere dygtige professionelle til at løfte de store velfærdsopgaver i regionen. Det er meget vigtigt for Absalon at understøtte arbejdsmarkedet i Region Sjælland og være med til at sikre et kompetenceløft i regionen, ikke mindst på velfærdsområderne".
Camilla Wang
Rektor Absalon

Engagere de studerende

Borgmester Carsten Rasmussen ser er stort potentiale i samarbejdet:

- Det glæder mig, at vi nu har indgået det her samarbejde med Professionshøjskolen Absalon. Ved at byde ind med den kommunale praksis håber vi at engagere de studerende, så de oplever, at velfærdsuddannelserne og arbejdet i Næstved Kommune er attraktivt.

Rektor på Professionshøjskolen Absalon Camilla Wang er også glad for samarbejdet:

- Sammen kan vi sikre, at der uddannes endnu flere dygtige professionelle til at løfte de store velfærdsopgaver i regionen. Det er meget vigtigt for Absalon at understøtte arbejdsmarkedet i Region Sjælland og være med til at sikre et kompetenceløft i regionen, ikke mindst på velfærdsområderne. Både i dag og i fremtiden er der en stor mangel på blandt andet sygeplejersker, lærere og pædagoger. Som hele Region Sjællands professionshøjskole er det vores ambition at være en stærk aktør i regionen, så vi i samarbejde med kommuner og virksomheder kan skabe rammerne for vækst og velfærd i regionen. 

Fakta

Samarbejdet har seks mål: 

1. Skabe mere attraktive forhold for praktikanter og studerende i Næstved Kommune.

2. Sikre at flere vælger en professionsuddannelse til særligt lærer, sygeplejerske og pædagog.

3. Gøre samarbejdet med Næstved Kommune lettere tilgængeligt for uddannelser.

4. Understøtte samarbejdet mellem den kommunale praksis og Professionshøjskolen Absalons udviklingsprojekter og forskning.

5. Hæve uddannelses- og vidensniveauet begge steder gennem udvikling af nye uddannelsesindsatser.

6. Skabe bedre forhold for nyansatte i Næstved Kommune med henblik på fastholdelse af de fagprofessionelle inden for deres profession.