Gå til hovedindhold

Nyt ph.d.-projekt om relationskompetence blandt pædagogstuderende

Nyt ph.d.-projekt skal undersøge, hvordan studerende i løbet af deres studie udvikler relationskompetence. Lektor Andreas Nielsen fra pædagoguddannelsen i Vordingborg skal skrive ph.d. på DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Afdeling for Pædagogisk Psykologi.

Relationskompetence er afgørende for det udviklingsstøttende samspil i daginstitutioner. Men hvordan udvikles relationskompetence i en uddannelsessammenhæng? Det er grundlæggende det, som dette ph.d.-projekt skal undersøge.

Andreas Nielsen forklarer, at han er interesseret i begrebet,
”fordi vi til trods for en praktisk fornemmelse af, hvad det dækker over, teoretisk stadigvæk har svært ved at forklare det. Hvad vil det fx sige at være opmærksom på eller bevidst om et andet menneske?”.

Andreas peger bl.a. på, at bevidstheden om et andet menneske ikke kan forklares kausalt gennem et reduktivt naturvidenskabeligt teoriapparat. Selve bevidstheden om den anden; oplevelsen af den anden, er nemlig noget grundlæggende andet end de neurale processer, der foregår sideløbende dermed.
Samtidig kan vi ikke sige, at bevidstheden om eller oplevelsen af at blive set eller se den anden er noget blot sekundært i den gode relation, altså sekundært i forhold til det der foregår på det ubevidste neurale niveau i hjernen. Til den gode relation hører netop den subjektive oplevelse af at kunne se og fornemme hinanden.

Andreas Nielsen forventer under sit ph.d.-projekt at blive klogere på, hvordan pædagogstuderende i løbet af deres uddannelse, særligt i løbet af 2. praktik, udvikler relationskompetence. Han forventer også at kunne bidrage til den teoretiske forståelse af, hvad vi overhovedet kan forstå ved relationskompetence. I sidste ende vil projektet dermed kunne skabe viden om, hvordan pædagoguddannelsen endnu bedre kan understøtte udviklingen af relationskompetence blandt pædagogstuderende

Midlerne til projektet er bevilget fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Til trods for en praktisk fornemmelse af, hvad relationskompetence dækker over, har vi teoretisk stadigvæk svært ved at forklare det. Hvad vil det fx sige at være opmærksom på eller bevidst om et andet menneske?
Andreas Nielsen
Lektor og ph.d.-studerende, Center for Pædagogik