Gå til hovedindhold

Region Sjælland klar med millioner til sygeplejeforskning

Regionsrådet i Region Sjælland har besluttet at bevilge 20 millioner kroner til sygeplejeforskning, som skal bidrage til at løfte kvaliteten og gøre det mere attraktivt at være sygeplejerske.

Sygepleje

​Det er ofte en sygeplejerske, patienterne møder, når de er indlagt på sygehuset. Sygeplejersken står blandt andet for at foretage målinger og test, overvåge patientens tilstand, sørge for ordentlig sårheling ovenpå operation og den generelle pleje. Derudover har sygeplejersker en nøglerolle i at sikre, at alle har lige adgang til sundhedstilbuddene, og at borgerne oplever, at der er en sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af regionen, kommunen og egen læge.

Region Sjælland vil nu investere i den del af behandlingen ved at bruge 20 millioner kroner på sygeplejeforskning. Målet er at udvikle og forbedre den behandling, patienterne får på regionens sygehuse.

Det er et stort og et rigtig vigtigt skridt, Region Sjælland tager med denne bevilling. Hvis vi sammen skal styrke sygeplejerskefaget og uddannelsen, så kræver det viden. Så jeg glæder mig meget over, at Region Sjælland nu giver 20 millioner kroner til netop forskning på dette område
Camilla Wang, rektor for Absalon

Skal gøre det mere attraktivt at arbejde i Region Sjælland

Forskningen forventes blandt andet at kunne bidrage til at øge patienttilfredsheden, skabe større sammenhæng i patientens forløb, bidrage til høj professionel standard, skabe bedre udnyttelse af ressourcerne og en forbedring af patientsikkerheden. 

Samtidig skal forskningsbevillingen ses som et initiativ fra regionen om at gøre det mere attraktivt at blive sygeplejerske i Region Sjælland.

 

Sygeplejersker er ligesom andre faggrupper optaget af at udvikle sig, og vi håber, at denne her dedikation til sygeplejeforskningen kan være til at gøre det mere attraktivt at arbejde i Region Sjælland. Det kan for eksempel være, at vi kan fastholde og tiltrække nogle dygtige medarbejdere, som på deres karrierevej ønsker en forskningsstilling, og derudover tror jeg, de fleste sygeplejersker vil se positivt på, at vi bruger ressourcer på projekter, som kan udvikle kernefagligheden
Anne Marie Knigge, formand for Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud i Region Sjælland

Uddannelsesinstitutioner kan byde ind med konkret forskning

Regionsrådet foreslår, at de 20 millioner kroner bevilges til professionshøjskolen Absalon, som udbyder sygeplejerskeuddannelsen i Region Sjælland, samt til relevante universiteter – for eksempel Syddansk Universitet og RUC (Roskilde Universitet). Kravet til uddannelsesinstitutionerne er, at pengene skal anvendes til konkret forskning efter nærmere aftale med regionen.