Gå til hovedindhold

Sundhedsplejerskes arbejde standardiseres med ny metode

En ny test gør det lettere for både sundhedsplejersker og forældre at følge med i spædbørns motoriske udvikling

I 2019 lavede Databasen Børns Sundhed en stor rapport om blandt andet spædbørns motorik.

Inden rapporten blev offentliggjort, blev den sendt til review hos blandt andet Helle Stegger, der underviser på Absalons fysioterapeutuddannelse og har speciale inden for fysioterapi til børn. Efter ønske fra Databasen Børns Sundhed, som var klar over at rapportens motoriske teorigrundlag var af ældre dato, satte Helle Stegger et særligt fokus på de motoriske teorier i rapporten:

”Der blev brugt noget forældet motorisk teori, og tiden har jo også udviklet sig til, at vi i dag forventer, at vi kan lave standardiserede test,” fortæller Helle Stegger.

Hun suppleres af Hannah Glismann, der er faglig konsulent hos Databasen Børns Sundhed.

”Vi fandt ud af, at den måde, som vi registrerer børns motoriske udvikling på, især spædbørnenes, er forældet, og at man har flyttet sig på hele teorigrundlaget. Tidligere havde man en meget hierarkisk forståelse af, hvornår børnene skulle kunne forskellige ting, men i dag har vi en meget mere dynamisk forståelse af udvikling og motorisk læring,” fortæller Hannah Glismann.

For at komme på forkant med den nyeste udvikling og viden, foreslog Helle Stegger derfor, at de skulle se nærmere på den såkaldte AIMS-test, som er velkendt i børne-fysioterapiverdenen.

”Vi kontaktede forfatterne til testen, som fortalte, at testen faktisk også er tiltænkt, at sundhedsplejersker skulle kunne lave testen, fordi det, det kræver, for at kunne udføre AIMS-testen, er et klinisk erfarent blik for børns bevægelser,” fortæller Helle Stegger.

Positive reaktioner

AIMS står for Alberta Infant Motor Scale, og er et kvantitativt måleredskab, der bruges til at undersøge børns grovmotoriske udvikling, hvor der tages højde for kvaliteten i bevægelserne.

”En stor fordel ved AIMS er blandt andet, at den er meget overskuelig i observationsprocessen og samtidig matcher den fint ind i sundhedsplejerskernes tilgang til familierne, når de kommer på hjemmebesøg. AIMS-testen kræver ikke særlige redskaber og kan udføres på kort tid, når sundhedsplejersken har fået undervisning og erfaring med testen.  Derfor lavede vi et pilotprojekt, hvor vi havde 15 sundhedsplejersker fra fem forskellige kommuner, som prøvede testen af henover tre måneder,” siger Hannah Glismann.

Hun fortæller, at de 15 sundhedsplejersker først deltog i et to-dages kursus på Absalon, hvorefter de afprøvede testen i deres hjemkommuner.

”Deres reaktioner var meget positive. Sundhedsplejerskerne synes simpelthen, at de fik et kæmpe kvalitetsløft i deres praksis, fordi de nu havde en standardiseret test, og også forældrene tog godt imod testen, fordi den er meget pædagogisk, og man let kan følge med i, hvordan barnets udvikling forløber.”

Med AIMS-testen oplevede sundhedsplejerskerne også, at det blev enklere at give vejledning til forældrene i stimulering af barnets motoriske udvikling.

Anbefales af Sundhedsstyrelsen

De positive reaktioner på testen har nu ført til, at Databasen Børns Sundhed anbefaler, at alle sundhedsplejerskeordninger tager testen til sig, og at sundhedsplejerskerne laver testen på deres besøg.

”Sundhedsstyrelsen har også hele tiden fulgt med på sidelinjen, og de er meget positive – faktisk anbefaler de nu, at alle tager testen til sig og indfører den. Så det er vi jo super glade for,” fortæller Hannah Glismann.

Om de mere praktiske detaljer forklarer Helle Stegger, at kurset til AIMS-testen er tilrettelagt  som et kursus på to dage. Imellem de to kursusdage er der med 14 dage, hvor sundhedsplejersken får mulighed for at afprøve testen.

”Det vil også være sådan på første kursusdag, at vi har inviteret en mødregruppe ind på Absalons kursus. Herved kan sundhedsplejerskerne på selve kurset, helt praktisk, prøve at gennemføre AIMS-testen.” 

Sundhedsplejerskerne afprøver testen i deres hjemkommuner, før de kommer til 2. kursusdag, og her vil derfor kunne tage udgangspunkt i hvilke erfaringer de har gjort sig, og de vil medbringe deres testmateriale, samt, om muligt, videooptagelser af deres egne første AIMS-test-udførsler.

AIMS-testen vil i kommende udgave af sundhedsplejerskernes metodekatalog blive anbefalet til alle landets sundhedsplejersker.