Gå til hovedindhold

Tæt samarbejde: Region Sjælland og Absalon tager ansvar for nyuddannede sygeplejersker

Med den rigtige introduktion til livet som ny sygeplejerske på et sygehus, kan mange flere nyansatte sygeplejersker opleve at få en succesfuld start på arbejdslivet og dermed også blive i jobbet. Derfor samarbejder Region Sjælland og Absalon om helt særlige onboardingforløb for nyuddannede sygeplejersker i hele Region Sjælland.

Foto af sygeplejerskestuderende

Når de nyuddannede sygeplejersker starter i arbejde på et sygehus efter endt uddannelse, er det ofte en stor mundfuld for mange af dem. Nogle rammes af tvivl, om de egentlig kan finde ud af det, andre bliver stressede, og nogle oplever at blive helt handlingslammede. Det fortæller Maria Bårnes, der er sygeplejerske på Holbæk Sygehus, og som tager imod de nye sygeplejersker.

”Vi har haft et problem, når nye sygeplejersker skulle ombord, og de skulle gå fra skole til arbejdslivet. Mange af vores nye sygeplejersker sygemeldte sig med stress, kunne ikke holde til det, og nogle valgte en anden karrierevej. Og det er et massivt problem, når vi i forvejen mangler sygeplejersker.”

For at se udfordringerne i øjnene og tage fælles ansvar har Absalon og sygehusene i Region Sjælland udviklet et nyt særligt forløb, der tager startvanskelighederne i opløbet – et såkaldt onboarding-forløb. Holbæk Sygehus er det første sygehus, der prøvede forløbet af i 2021. Siden har forløbet spredt sig til regionens øvrige sygehuse. Skaber mere sikkerhed

De sygeplejersker som har været igennem forløbet, har taget meget positivt imod det.

”God onboarding og mindre praksischok er et fælles ansvar for både uddannelsen og for arbejdspladsen, den nyuddannede skal ud på,” forklarer Anne Bondesen, der er uddannelsesleder hos Absalon, og som har været med til at udvikle forløbet.

”Derfor har vi sammen med sygehusene i Region Sjælland med denne indsats fokus på at tage de nyuddannede alvorligt og udvikle og støtte de nyuddannedes kompetencer ud fra de helt konkrete behov, der er på den fysiske arbejdsplads. Vi skaber et fælles fokus, hvor de nyuddannede klædes på og tages imod, og hvor skolerummet kobles på virkeligheden.”

Grundlæggende er ideen med onboarding-forløbet at styrke de nyuddannedes faglige tryghed, og deres faglige sikkerhed i forhold til at kunne træffe beslutninger. Det er nemlig ofte den faglige sikkerhed, de nyuddannede oplever som svær, og hvor de ofte savner mere viden og støtte.

”Det er også et behov, som de erfarne sygeplejersker på sygehusene efterspørger hos de nyuddannede,” fortæller Anne Bondesen.

”De erfarne oplever, at de nyuddannede kan være usikre og har udfordringer med at træffe beslutninger, som er en stor del af deres arbejde.”Tilrettelagt ud fra praksis

Forløbene er blevet tilrettelagt af Absalon ud fra de udfordringer, som sygehusene i regionen ønskede at få fokus på – og ud fra hvordan de oplevede de nyuddannede i praksis.

”Jeg arbejder rigtig meget med vores nyuddannede sygeplejersker, og derfor hører jeg meget om, hvad det er, de især frygter og er lidt bange for, så det var blandt andet det, vi sammen med Absalon valgte at arbejde med,” siger erfaren sygeplejerske Maria Bårnes.

Faktisk er det ikke kun de helt nyuddannede sygeplejersker, der er målgruppen for onboarding-forløbet. Også nyansatte med mindre erfaring får tilbuddet – ligesom det også er en del af forløbet, at ledere med ansvar for onboarding, og personale med ansvar for introduktion og oplæring, får tilbudt ny viden.

”I forløbet mødes man fysisk på arbejdspladsen, og der er en faglig superviser på, som er med til at spørge ind til de udfordringer, der kan være,” forklarer Anne Bondesen.

”Indholdet bestemmes af deres hverdag, og det de oplever. Så alt er baseret på praksis og deres virkelighed på sygehuset. Det er meget vigtigt. Derfor bliver de også bedt om at tage eksempler fra praksis med til undervisningen, og det kan de så få faglig sparring på. Er der for eksempel situationer, de oplever som særligt svære?”Foregår på sygehuset

De sygeplejersker, der har været igennem forløbet, fortæller i evalueringer, at forløbet fungerer godt for dem, blandt andet fordi det foregår i små, trygge grupper, hvor man har mulighed for at dele sine bekymringer og sin usikkerhed. Nogle af evalueringerne peger på, at:

”Forløbet har været meget lærerigt, og jeg har lært mig selv at kende som nyuddannet sygeplejerske,” siger Caroline og fortsætter:  

”Det har fået mig til at føle mig mere selvsikker, og jeg har udviklet mig meget både professionelt og privat. Det har mine kollegaer også bemærket positivt.”

Hun suppleres af Frederikke:

”Kurset har styrket min personlige kompetencer, som har smittet af på mit faglige ståsted, som er blevet videreudviklet”

For sygeplejerske Maria Bårnes er det samtidig et stort plus, at kurset forgår lokalt på sygehuset og ikke på en skole.

”Absalon kommer ud til os, og det foregår her i vores virkelighed, hvor vi kan tale om de situationer, der pludselig opstår, når man er sygeplejerske. Når der for eksempel kommer en patient ind, der ikke kan trække vejret ordentligt – det er ofte noget, de nyuddannede frygter, og det kan vi arbejde med i forløbet.”

”Absalon kommer ud til os, og det foregår her i vores virkelighed, hvor vi kan tale om de situationer, der pludselig opstår, når man er sygeplejerske. Når der for eksempel kommer en patient ind, der ikke kan trække vejret ordentligt – det er ofte noget, de nyuddannede frygter, og det kan vi arbejde med i forløbet.”
Maria Bårnes
Projektsygeplejerske, Holbæk Sygehus

Evalueringerne fra de seks sygeplejersker, der har været på forløbet, fortæller, at de nu oplever, at de har fået en større selvfølelse og en større faglig sikkerhed, samtidig med, at de er mindre nervøse for at begå fejl.

”Og det er netop et af formålene med onboarding-forløbet,” siger sygeplejerske Maria Bårnes.”Jeg kan godt”

Konceptet med onboarding er ikke kun brugbart for sygeplejerskerne. Det kan overføres til alle områder, hvor især borgerkontakt er i fokus, og hvor der er problematikker med rekruttering og fastholdelse. Det kan for eksempel være hos pædagoger, lærere, socialrådgivere og sygeplejersker i hjemmeplejen.

”For øjeblikket er sundhedsvæsenet et sted, hvor der mangler kompetencer, og det er vigtigt, at der også kommer sundhedsfaglige medarbejdere ud, som faktisk tør træffe nogle beslutninger og også har en faglige sikkerhed, som de kan læne sig op ad, og derfor er det vigtigt, at man kommer ud og er med til at understøtte den,” siger uddannelsesleder Anne Bondesen fra Absalon.

”Hvis man nu er djævlens advokat, kan man spørge, om de nyuddannede ikke skulle have lært det hele på skolen og i praktikken. Men sådan er virkeligheden ikke helt. Når man kommer fra skolen og skal stå med et selvstændigt ansvar for patienter, så kræver det faktisk ret meget træning og selvtillid. Og det er det, de får, i det her forløb.”

Sygeplejerske Maria Bårnes tvivler da heller ikke på, at det nye forløb vil være med til at fastholde flere af de nyuddannede sygeplejersker.

”Nogle af dem, der normalt ville bukke under, får nogle redskaber til at håndtere de ting, de pludselig står i på sygehuset, og de bliver mere selvsikre og bliver bedre til at føle ansvar. Så jeg er sikker på, at det har en positiv indvirkning. De får succesoplevelser, der gør, at de siger til sig selv: ”jeg kan faktisk godt finde ud af det her”.

Fakta

Samarbejdet mellem Region Sjælland og Absalon om den særlige onboardingindsats startede i 2021 efter at Regionsrådet i Region Sjælland bevilgede 20 millioner kr. til kompetenceudvikling af Region Sjællands medarbejdere, hvortil der blev indgået samarbejde med Absalon.

Onboardingindsatsen er blot én af flere fælles indsatser. Der arbejdes bl.a. også med forløb omkring akutte og kritiske patienter, infektionshygiejne, simulationstræning, den voksende befolkning med multisygdom og uddannelse af mammografiassistenter. 

Mange af forløbene foregår bevidst on-location, altså på det hospital, hvor sygeplejerskerne arbejder. Det giver muligheder for at træne og øve i de faglige omgivelser, hvor det skal bruges til daglig, og personalet skal undværes mindst muligt på afdelingerne.

Kontakt

Gitte Ferreira (gfe)

Leder af efter-og videreuddannelse på sundhedsområdet
Center for Sygepleje
Roskilde