Gå til hovedindhold

Trine vil gøre en forskel for børns udvikling fra de er helt små

Trine Hansen troede gennem gymnasietiden, at hun skulle være finansøkonom, men tog til familiens overraskelse springet ud i pædagogstudiet med speciale i dagtilbud. Her kan hun følge sit behov for at gøre en forskel for samfundets mindste borgere.

”Jeg følte ikke at jeg blev passet, når jeg var i institution. Det var et frirum for mig. Jeg fik en succesoplevelse med det, som jeg gerne vil give videre til andre børn i dag,” siger Trine Hansen.

Hun ville ud og anvende sin flair for at arbejde med mennesker. Derfor henlagde Trine Hansen planerne om finansøkonomistudiet, til fordel for en pædagoguddannelse med speciale i dagtilbud.

”Pædagoger er med til at skabe de mennesker, der kommer ud i samfundet, så jeg synes, vi har et stort ansvar med den her uddannelse. Det er spændende at være med til at gøre en forskel,” siger Trine Hansen om sit valg af studie.

Det var især den første praktik gjorde udslaget for valget af studieretning. Trine Hansen troede, at hun skulle ind for specialiseringen Social/special, men førstepraktikken i en vuggestue ændrede hun mening.  Hun fik øjnene op for, hvor spændende specielt vuggestuebørnenes udvikling er, og hun gik derfor i gang med specialiseringen indenfor dagtilbud i stedet.

De mere end fyrre planlagte studietimer giver hende mulighed for at sætte sig ind i teori og fordybe sig. Men praksisdelen er vigtigst for hende, og det er her, hun er allermest på, som hun siger. Med sine kompetencer fra uddannelsen har hun mulighed for at udvikle børns motorik, sprog, sanser, personlige- og sociale egenskaber og skabe grundlag for deres trivsel, udvikling og læring gennem hele livet.

Institutionen som et frirum

Trine Hansen har et særligt øje for dem, der ikke har andre. I forbindelse med sit studie, har hun arbejdet med en dreng, der havde sproglige problemer, der spændte ben for hans sociale liv i institutionen. 

I det forløb blev det tydeligt for hende, hvor vigtig de voksnes evne til at tilpasse sig ham, var for hans evne til at udvikle sig positivt. Tidligere havde hans udadreagerende adfærd ført til, at de voksne irettesatte ham, men Trine Hansens observationer og ændringsforslag førte til mere positiv kontakt med de voksne. Det gjorde, at drengen ændrede adfærd, og han fik en bedre hverdag med flere venskaber.

Det er hendes egne oplevelser med institutionslivet, som Trine Hansen gerne vil give videre. Andre børn skal have de samme positive oplevelser med pædagoger og institutionslivet, som hun selv har med sig.

”Jeg følte ikke at jeg blev passet, når jeg var i institution. Det var et frirum for mig. Jeg fik en succesoplevelse med det, som jeg gerne vil give videre til andre børn i dag,” siger Trine Hansen.

Lige nu drømmer hun om at blive fastansat pædagog i et dagtilbud efter sin uddannelse. En vejleder under uddannelsen har dog fået hendes øjne op for muligheden for at specialisere sig indenfor inklusionsområdet.

”Sprog interesserer mig rigtig meget og jeg interesserer mig meget for de udsatte børn, så jeg kunne godt finde på at videreuddanne mig til inklusionspædagog, siger Trine Hansen, der har et år tilbage af sin pædagoguddannelse med specialisering i dagtilbud.