Gå til hovedindhold

Tværfaglig udviklingsforløb har givet borgerne bedre velfærd

Holbæk Kommune har en ambition om, at borgerne skal opleve mere værdighed i det palliative forløb. Derfor har kommunen, i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon, udviklet et tværfagligt forløb for alle faggrupper i den palliative indsats.

I den sidste fase af livet, som ofte også er præget af sygdom, er det vigtigt, at borgeren oplever værdighed og omsorg ud over den fysiske pleje som eksempelvis smertebehandling og sårheling.

Holbæk Kommune har med penge fra regeringens værdighedsmilliard fået mulighed for at tilbyde 100 medarbejdere et kursusforløb hos Professionshøjskolen Absalon. Alle faggrupper, der arbejder med den palliative indsats har været repræsenteret på forløbet - sygeplejersker, terapeuter, klinisk diætist, social og sundhedsassistenter samt social og sundhedshjælpere.

Camilla Hove Lund, Holbæk kommune

Camilla Hove Lund, der til daglig er leder af hjemmepleje, sygepleje og rehabilitering i Holbæk Kommune, fortæller om baggrunden for forløbet.

Vi vurderede i ledelsen, at hvis vi skulle arbejde med en værdig død, så var det en god idé at sende medarbejderne på samme forløb, så de fremover kunne tale det samme sprog omkring den palliative indsats.
Camilla Hove Lund, leder af hjemmepleje, sygepleje og rehabilitering i Holbæk Kommune

Det gode forløb

Holbæk Kommune kontaktede Professionshøjskolen Absalon, som i tæt dialog med kommunens ledelse designede og tilrettelagde et kursusforløb.

En af grundene til, at Holbæk Kommune valgte at samarbejde med Absalon var, at der her ikke bare er tale om en færdig pakke, men at Absalon kan skræddersy et forløb, der præcist matcher de konkrete behov og udfordringer, som medarbejderne oplever i deres daglige arbejde. 

Vi er med forløbet godt på vej mod at nå det politiske mål. Tanken er, at alle professioner kan tale sammen på tværs, og at vi herigennem sikrer det gode forløb for vores borgere og pårørende. 

Bedre velfærd

Professionshøjskolen Absalon har i udviklingen bidraget med den nyeste forskning inden for palliation, kombineret med sundhedsfaglige anbefalinger og erfaringer fra praksis. Faggrupperne imellem har det været vigtigt at vide, hvad hver især bringer med til arbejdet omkring den palliative borger.

Det har givet et væsentligt løft, at medarbejderne har været sammen og på baggrund af den nye viden, delt refleksioner om deres praksis. Det har mindsket distancen og øget forståelsen for, at der er brug for alle for at lykkes.

Resultatet af forløbet er en bedre velfærd for borgerne. Det skyldes, at alle faggrupper har fået løftet deres viden om palliation. Samtidig har det betydet, at medarbejdere og pårørende er mere trygge ved hinanden. Alle synes, at det har været godt at være afsted sammen. Man får større forståelse for hinanden, og jeg håber, at det har givet mere respekt mellem faggrupperne.

Forløbet er udviklet til præcist at matche Holbæk Kommunes behov, inden for den palliative indsats. Forløbet strakte sig over 14 uger med fire fremmødedage og en eksamensdag.