Gå til hovedindhold

At udforske det enkelte menneske

Pædagogers evne til at udforske og gå ind i det enkelte menneske kommer i høj grad til sin ret på aktivitetsområdet. Det viser ny forskning fra Absalon

Efter der er begyndt at arbejde flere pædagoger på ældreområdet, er der opstået helt nye muligheder for, hvordan de kan bringe deres faglighed i spil.

Det handler blandt andet om, at pædagogerne er dygtige til at sætte sig ind i andre menneskers baggrunde og historier.

Det fortæller Thomas Bille, der er lektor ved Center for Pædagogik på Absalon, og som er en af forskerne bag forskningsprojektet “Pædagogfaglighed på ældreområdet”.

Projektet er skabt i et samarbejde med pædagogernes fagforening BUPLCenter for Pædagogik på Professionshøjskolen Absalon og Center for Sundhed og Ældre i Næstved Kommune.

Thomas Bille og hans kollegaer har blandt andet set nærmere på, hvordan pædagogerne bruger deres faglighed indenfor aktivitetsområdet.

“Formålet med arbejdet på aktivitetsområdet er at skabe meningsfulde aktiviteter for de ældre. Helt grundlæggende er det sådan, at det er politisk besluttet, at ældre skal opholde sig længst muligt i eget hjem og klare sig selv længst muligt,” forklarer Thomas Bille.

“Men mange af vores ældre har jo nogle funktionsnedsættelser, og de her aktivitetstilbud hjælper med fysisk optræning. Det bruger man traditionelt set rigtig meget ergo- og fysioterapeuter til, men nu er pædagoger også kommet ind på det her område, og de kan tilbyde noget andet.”

Forskningsprojektet munder blandt andet ud i en casesamling, hvor både studerende og færdiguddannede pædagoger kan finde inspiration og reflektion omkring det pædagogiske arbejde på ældreområdet.

Mænd på tur

En af de konkrete fortællinger fra casesamlingen hedder “mandegruppe på tur”, og den handler om, hvordan en aktivitet kan bruges til at arbejde med de ældres ensomhed og isolation.

I casen fortælles der om, hvordan en pædagog og en gruppe på fem mænd tager på tur ud af byen for at tale sammen et par timer og hygge sig. Mændene har forskellige baggrunde: en er tidligere murer, en anden er udlært værktøjsmager, en tredje har været boghandler.

Fælles for dem er, at deres kone eller omgangskreds er faldet fra, og flere af dem er flyttet til byen i en sen alder. De savner nogen at være sammen med, og de kan ikke holde ud at sidde alene derhjemme hele tiden. På turen taler de om alt muligt lige fra storpolitik til dagligdags hændelser.

Det er pædagogen, der er den styrende i samtalen. Han holder hele tiden samtalen kørende og kommer med skæve indfaldsvinkler og humoristiske anekdoter. Han gestikulerer meget og taler højt og engageret, og det smitter af på gruppen. Pædagogen var håndværker, inden han blev pædagog, og han kommer ofte ind på byggetekniske detaljer og anekdoter.

De ældre snakker blandt andet om alder, erfaring og det at føle sig overflødig som arbejdskraft, når man bliver gammel. I mandegruppen er samtalen helt anderledes, end hvis der var kvinder til stede, siger de, og i arbejdet med mandegruppen er det ikke aktiviteten, der er vigtig for pædagogen. Det vigtige er, at de ældre kan komme og snakke og være sammen - det er mere pleje af sjælen end af fysikken.

Fakta om projektet

Projektet ‘Pædagogfaglighed på ældreområdet’ undersøger pædagogers praksis i arbejdet med ældre borgere, samt muligheder og begrænsninger i forhold til at anvende pædagogisk faglighed på ældreområdet.

Venskaber og fællesskaber

Thomas Bille forklarer, at casen med mandegruppen kan bruges som et reflektionsværktøj, blandt andet til at overveje, hvad det er for en pædagogfaglighed, der er i spil.

Marianne Brodersen, lektor i Center for Pædagogik, supplerer:

“Pædagogens rolle er egentlig mest at forsøge at skabe en god stemning og holde samtalen i gang. Det fremstår måske ikke som noget særligt, men det kræver kompetencer at skabe fællesskab omkring en samtale på den her måde.”

“Man kan sige, at pædagoger traditionelt set har været forbundet meget med aktiviteter, at gøre kreative ting, spille musik og den slags. I casen har det en lidt anden karakter, fordi det handler mere om at skabe et godt samvær, og skabe rammer for det her samvær, som på en måde er uforpligtende, men samtidig også kan være grundlag for, at der opstår venskaber og fællesskaber blandt de her ældre mænd.”

Spændende udforskning

Noget af det forskerne især har lagt mærke til i projektet er, at pædagogerne er meget engagerede i deres arbejde, og at de synes, det er spændende, fortæller Randi Andersen, lektor ved Center for Pædagogik på Absalon og projektleder på forskningsprojektet “Pædagogfaglighed på ældreområdet.”

“Pædagogerne fortæller, at det jo handler om, at de møder levede liv, og at de oplever det som en pædagogisk spændende udforskning: Hvad er det her for et menneske, der er foran mig? Det er spændende at gå ind i det enkelte menneske og det enkelte menneskes historie.”