Gå til hovedindhold

Undervisning i studiegrupper indføres som fast element på Absalons uddannelser

Når det nye studieår går i gang, vil de studerende ved Absalon modtage undervisning i, hvordan de samarbejder i studiegrupper. Det handler om at styrke de studerendes samarbejdsevner og professionalisme, så de er bedre rustet til deres profession efter studiet, lyder det fra direktør Sami Stephan Boutaiba.

Studiegrupper

Gruppearbejde bliver fremover obligatorisk på Absalon.

Som studerende er samarbejde i en studiegruppe en integreret del af arbejdsformen på mange opgaver på studiet. Professionshøjskolen Absalon tager det nu et skridt videre og kombinerer tydelige rammer og forventninger til de studerendes arbejde i studiegrupperne med egentlig undervisning i samarbejdet:

”Det handler først og fremmest om at styrke vores studerendes samarbejdsevner. Det er ikke kun vigtigt på studiet, hvor studiegrupper fylder en del, hvilket de studerende skal uddannes til at håndtere. Samarbejde er også et grundvilkår, når de efter endt uddannelse skal fungere i arbejdsfællesskaberne på deres fremtidige arbejdsplads. Der vil vi gerne give dem en bedre ballast, nogle kompetencer og en professionalisme, som de kan bruge, når de skal ud på arbejdsmarkedet efterfølgende”, siger Sami Stephan Boutaiba, direktør for pædagogik og ledelse på Absalon.

Ifølge Sami Stephan Boutaiba er det nye, at Absalon nu på tværs af mange forskellige uddannelser lægger en fælles, organisatorisk linje for arbejdet med studiegrupper. 

”Studiegrupper er jo ikke noget nyt, som vi lige har opfundet. Det har været en fast del af arbejdsformen for de studerende i mange år. Men nu systematiserer vi vores kompetenceudvikling af undervisere, vores undervisning af de studerende i professionelt samarbejde, ligesom vi også uddannet et moderatorkorps, der kan yde professionel hjælp til studiegrupper i vanskeligheder. På denne måde håber vi at kunne sikre bedre læring og fastholdelse på studiet.”

"Det handler først og fremmest om at styrke vores studerendes samarbejdsevner. Det er ikke kun vigtigt på studiet, hvor studiegrupper fylder en del, hvilket de studerende skal uddannes til at håndtere. Samarbejde er også et grundvilkår, når de efter endt uddannelse skal fungere i arbejdsfællesskaberne på deres fremtidige arbejdsplads".
Sami Stephan Boutaiba
Direktør for pædagogik og ledelse på Absalon

Forventer en positiv effekt

Hele projektet følges nøje hele tiden, ligesom evalueringen bliver en vigtig del af projektet:

”Vi har testet den nye metode på en uddannelse, for at få et stærkere fundament til at udbrede metoden på alle uddannelser, og samtidig læner vi os op af den generelle erfaring om studiegrupper. Men det er klart, at vi følger konceptet nøje og retter til om nødvendigt. Men det er min helt klare forventning, at den nye praksis for studiegrupperne kommer til at have en positiv effekt for vores studerende – både mens de studerer, og når de skal begynde i deres profession efter uddannelsen”, siger Sami Stephan Boutaiba.