Gå til hovedindhold

Unge skal udvikle sundhedskultur på erhvervsskolerne

I projektet ”sunde unge” afprøver fire erhvervsskoler modeller for en positiv sundhedskultur på erhvervsskolerne, hvor medinddragelse og aktivitet er centralt.

sunde unge

”Eleverne skal selv være med til at idegenerere og gennemføre sundhedsfremmende aktiviteter, så de oplever, at det kan være sjovt at være sund, mens skolernes lærere og ledelse skal blive bedre til at støtte op om det sunde valg for eleverne” forklarer Jes Christiansen, Projektleder for ”Sunde unge”.  ”Jeg tror projektet kan være med til at hjælpe mange af vores elever som måske oven i købet har fået flere sundhedsudfordringer under coronahjemsendelserne. Derfor er vi også utroligt glade for, at vi har fået midler til at sætte projektet i gang netop nu”.  

Mens eleverne idegenererer, kommer underviserne på kursus, ligesom lederne inddrages for at sætte retning på skolernes fremtidige sundhedspolitik.  På sigt er det ambitionen, at alle erhvervsskolerne har sundhedspolitikker som sikrer at skolernes sundhedsindsats fortsætter efter projektets afslutning. Forskere fra Absalons erinærings-og sundhedsuddannelse følger projektet tæt og sikrer erfaringerne fra ”Sunde unge”, så de kan udbredes til andre ungdomsuddannelser i hele landet. 

Både nationale og lokale trivselsundersøgelser på skolerne viser, at erhvervsskoleeleverne i meget høj grad trives, men at det er vigtigt at støtte op om elevernes sundhed. Derfor har erhvervsskolerne CELF - Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster, ZBC- Zealand Business College, Køge Handelsskole og Roskilde Handelsskole sammen med forskere fra Professionshøjskolen Absalon udviklet projektet ”Sunde unge”. Et projekt som nu er sikret finansiering på i alt 4 mio. kroner fra Region Sjælland, Sygesikringen Danmark og Femern A/S.

Fysisk og psykisk sundhed, god søvn, sund kost, mulighed for motion og fritidsaktiviteter har stor betydning for at skabe sikre og attraktive arbejdspladser. Det er også helt centrale elementer i det generelle arbejde for social ansvarlighed på Femern-projektet og kravene i entreprisekontrakterne. Det er derfor vores håb, at projektet ”Sunde unge” kan bidrage til, at flere unge trives og gennemfører deres erhvervsuddannelser. Den viden og erfaring, de unge får på erhvervsskolerne, er vigtig for deres egen og andres sikkerhed både i lærlingetiden og senere, når de forhåbentlig vælger at fortsætte som faglærte på byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen. Absalons og CELFs projekt er derfor vigtigt for os
Sigurd Nissen-Petersen, CSR-Direktør Femern A/S

”Sunde unge” understøtter den igangværende indsats på erhvervsskolerne med at gøre eleverne mere robuste, når de eksempelvis skal arbejde som lærlinge. Robusthed mindsker frafald, som også er et fokusområde i ”Sunde unge”. Målet er at give eleverne handlekompetence til at øge egen sundhed samt at skabe en positiv sundhedskultur på erhvervsskolerne og gøre eleverne klar til at arbejde hos virksomheder og på større byggepladser som for eksempel Femern byggeriet.

 

  • Projektejer:  CELF, Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster
  • Partnere: ZBC – Zealand Business College, Køge Handelsskole, Roskilde Handelsskole samt Professionshøjskolen Absalon
  • Projektet støttes med i alt 4 mio. kr. fra Region Sjælland, Sygesikringen Danmark og Femern A/S  
  • Projektet løber frem til 31.12.2023